Cztery nowe twarze w KIO

Nowymi członkami Krajowej Izby Odwoławczej zostali: Ewa Jankowska, Sylwester Kuchnio, Anna Maria Majstrowicz i Agata Janina Mikołajczyk

18.12.2008

Powstało 16 akredytowanych, regionalnych ośrodków bhp

BHP

W ramach unijnego projektu Wzmocnienie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, związanego z wdrażaniem dyrektywy ramowej oraz dyrektyw szczegłowych, powstało w naszym kraju 16 regionalnych ośrodkw...

17.12.2008

Zasady zawieszania układu zbiorowego pracy

HR

Porozumienie o zawieszeniu układu zbiorowego pracy zawiera się ze względu na sytuację finansową pracodawcy. Zawarcie porozumienia umożliwia pracodawcy przejściowe niestosowanie postanowień układu...

17.12.2008

W Sejmie spór o ustny egzamin

Toczący się dotychczas w zaciszu komisji sejmowych spór o charakter z mian w ustawie o adwokaturze przeszedł na forum całego Sejmu. A wraz z nim sprawa budząca największe kontrowersje, czyli...

17.12.2008

Krawczyk i Wspólnicy wspierają najlepszych

Kancelaria Krawczyk i Wspólnicy już po raz drugi ogłosiła akcję na najlepszego studenta WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Najzdolniejszy otrzyma możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii oraz...

17.12.2008

Deweloperzy ukarani

Budownictwo

Blisko 1,7 mln zł zapłaci J.W. Construction za stosowanie w umowach niedozwolonych postanowień. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw uznała, że spłka złamała prawo i nakazała zmianę...

16.12.2008