MG: eksport ucierpi przez pogorszenie koniunktury

Elementem ryzyka dla rentowności krajowego eksportu jest pogorszenie koniunktury u głwnych partnerw handlowych z unijnego rynku, spowodowane kryzysem na rynkach finansowych - wynika z odpowiedzi...

27.10.2008

Katastrofa budowlana w użytkowanym obiekcie budowlanym

Budownictwo

Zgodne z definicją ustawową zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (pr. bud.) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub...

27.10.2008

Stabilizacja cen w budownictwie

Budownictwo

We wrześniu 2008 r., w porwnaniu z sierpniem, ceny prac remontowo-budowlanych nie uległy zmianie. Spadała za to liczba zleceń na te roboty, co może świadczyć o wycofywaniu się inwestorw z planowanych...

27.10.2008

Wytyczne w sprawie karania monopolistów

UOKiK po raz pierwszy przygotował wytyczne w sprawie kryteriów wyznaczania wysokości kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców naruszających prawo antymonopolowe.

24.10.2008

Monitoring pracowników - kontrola czy inwigilacja?

Eksperci Deloitte oraz Baker & McKenzie ocenili jakich narzędzi najczęściej używają pracodawcy do kontroli pracowników oraz czy robią to zgodnie z prawem. Podstawowe metody monitorowania pracowników...

24.10.2008

Prawo rosyjskie bez tajemnic

Z myślą o studentach prawa, ale także przedsiębiorcach i prawnikach Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego uruchamia we współpracy z Akademickim Prawnym Uniwersytetem w Moskwie IV edycję Studium Prawa...

23.10.2008

Prawo rosyjskie bez tajemnic

Z myślą o studentach prawa, ale także przedsiębiorcach i prawnikach Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego uruchamia we współpracy z Akademickim Prawnym Uniwersytetem w Moskwie IV edycję Studium Prawa...

23.10.2008