W Warszawie konferencja OBWE o niezawisłości sądów

O równym dostępie do sądu dla wszystkich obywateli oraz niezawisłości wymiaru sprawiedliwości i odpowiedzialności sędziów dyskutują uczestnicy trwającej od poniedziałku do środy w Warszawie...

18.05.2010

ETS: odstąpienie od umowy bez kosztów

Koszty wysyłki towaru nie powinny obciążać konsumenta, który odstępuje od umowy zawartej na odległość. W takiej sytuacji konsument może ponosić wyłącznie koszty odesłania towaru - orzekł Trybunał...

18.05.2010

Strasburg pyta o polskie komisje śledzcze

Europjeski Trybunał Praw człowieka w Strasburgu podejrzewa, że polskie sejmowe komisje śledcze mogą naruszać prawo do bezstronnego sądu. Trybunał zwrócił się z pytaniami w tej sprawie do polskiego...

18.05.2010

Radcowie organizują konkurs na prace o ich zawodzie

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła po raz drugi konkurs na prace magisterskie z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii zawodowej, działalności samorządu radców prawnych oraz rynku...

18.05.2010

Zdelegalizowany strajk w British Airways

Dyrekcja linii lotniczych British Airways uzyskała sądową delegalizację strajku załóg pokładowych, który miał się zacząć dziś i potrwać - z przerwami - ponad 3 tygodnie. Związkowcy zapowiedzieli...

18.05.2010

Procedury prób według warunków kontraktowych FIDIC

Budownictwo

Zwieńczeniem prac wykonawcy, potwierdzającym właściwe wykonanie robt są prby. Rżnorodność wymagań do robt powoduje, że warunki kontraktowe mogą jedynie określać ramy wymagań, ktre muszą zostać...

17.05.2010

Procedura postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

Środowisko

Azbest jest substancją stwarzającą szczeglne zagrożenie dla środowiska, co zostało jednoznacznie wskazane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r....

17.05.2010

Radcowie promują dobry wizerunek swojego zawodu

Rynek

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie przygotowała akcję wizerunkową, której celem jest wzmocnienie wizerunku radcy prawnego. Kampania ma charakter pozytywny, co znaczy, że nie jest skierowana...

17.05.2010

KIO o cenie rażąco niskiej

Niedopuszczalne jest automatyczne uznawanie cen za rażąco niskie na podstawie wyłącznie arytmetycznego kryterium i odrzucanie ofert poniżej pewnego poziomu - twierdzi Krajowa Izba Odwoławcza przy...

17.05.2010

Prawnicy coraz bardziej interesują się arbitrażem

Prawnicy

Arbitraż nie jest w Polsce zbyt popularny. Nie doceniają go jeszcze przedsiębiorcy, ale najgorsze jest to, że nie jest on jeszcze doceniany i propagowany przez polskich prawników - twierdzi Beata...

17.05.2010

Uchwała w sprawie młodzieżowej rady gminy

Samorząd terytorialny

Wojewoda dolnośląski przyjął w rozstrzygnięciu nadzorczym, że uchwała rady gminy dotycząca młodzieżowej rady gminy jest aktem prawa miejscowego. Nie jest to jednak powszechnie przyjęty pogląd.

17.05.2010

Radcowie promują dobry wizerunek swojego zawodu

Rynek

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie przygotowała akcję wizerunkową, której celem jest wzmocnienie wizerunku radcy prawnego. Kampania ma charakter pozytywny, co znaczy, że nie jest skierowana...

17.05.2010