VAT od charytatywnych SMS-ów na cele społeczne

W piątek 19 lutego premier Donald Tusk spotka się z przedstawicielami organizacji charytatywnych, które zwróciły się do premiera z apelem o zniesienie opodatkowania charytatywnych SMS-ów. Rząd chce...

18.02.2010

Rząd ma propozycję dla internautów

Usunięcie zapisów dotyczących Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych oraz innych przepisów, które wprowadzone zostały do ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw w związku z planowanym...

18.02.2010

Minister odpowiada w sprawie kontroli podatkowych

180 mln zł stracił budżet państwa na sprzedaży przez firmy oleju opałowego, który był wykorzystywany do celów napędowych - poinformował wiceminister finansów Jacek Kapica. Ministerstwo odpowiada w...

18.02.2010

Droższe prawo jazdy i dowód rejestracyjny

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi od 16 lutego br. 84 zł, a opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną 85 zł takie zmiany...

17.02.2010

Kontrakt psychologiczny

HR

W każdym przedsiębiorstwie poza oficjalną umową o pracę pracodawcę i pracownika obowiązuje rwnież niepisany kontrakt psychologiczny, wiążący się z obustronnymi oczekiwaniami i zobowiązaniami....

17.02.2010

Egzekucja świadczeń z pomocy społecznej

Samorząd terytorialny

Wszystkie świadczenia pieniężne z pomocy społecznej nie będą podlegać egzekucji administracyjnej - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

17.02.2010

Niekonstytucyjne kontrole

Polska Izba Paliw Płynnych apeluje w liście otwartym do Premiera Donalda Tuska o podjęcie natychmiastowych działań w celu zatrzymania machiny nierzetelnych kontroli podatkowych, które toczą się w...

17.02.2010

Bezpieczne odśnieżanie dachów

BHP

Odśnieżanie dachów jest zajęciem podwójnie niebezpiecznym stanowi ono duże zagrożenie nie tylko dla przechodniów czy mieszkańców, lecz także dla zatrudnionych przy nim pracowników. Ryzyko wzrasta...

17.02.2010

Rezerwa subwencji ogólnej jeszcze niepodzielona

Samorząd terytorialny

Ostateczny podział środkw w ramach rezerwy subwencji oglnej zatwierdzony zostanie na posiedzeniu plenarnym Komisji Wsplnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie planowane jest na 24 lutego.

17.02.2010

Policja kolejowa zastąpi SOK

Zmiany organizacyjne na kolei doprowadziły do tego, że Służba Ochrony Kolei formacja o charakterze policyjnym stała się częścią spółki prawa handlowego. Tak nie może być uznał rząd i postanowił 16...

17.02.2010

Podatnicy przesyłają PIT-y przez internet

Podatnicy przesłali już za pomocą systemu e-deklaracje 13 tys. 852 elektronicznych PIT-w wynika z danych Ministerstwa Finansw. W tegorocznym rozliczeniu po raz pierwszy należy zastosować dwie stawki...

17.02.2010