Komisja inwestuje w systemy informacji prawnej

W rok SOLVIT udzielił pomocy rekordowej liczbie 1500 obywateli i przedsiębiorstw walczących z krajowymi organami administracji publicznej o uznanie ich praw na rynku wewnętrznym. Komisja europejska...

02.03.2010

TPSA ma problem z Komisją Europejską

Komisja Europejska wystosowała dziś pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do Telekomunikacji Polskiej S.A. Dokument zawiera wstępną opinię Komisji w sprawie nadużywania przez TP S.A. dominującej pozycji na...

02.03.2010

Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców

BHP

Jakkolwiek najpowszechniej stosowaną formą zatrudnienia pozostaje stosunek pracy, wiele osób wykonuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie...

01.03.2010

Kancelaria GLN doradzała Unibail-Rodamco

Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała Unibail-Rodamco przy transakcji przejęcia Simon Ivanhoé, europejskiej spółki należącej do funduszu Simon Property Group oraz spółki Ivanhoé Cambridge. Była to...

01.03.2010

Minister: nie likwidujemy sądów rodzinnych

Nie zapadła jeszcze żadna decyzja o likwidacji wydziałów do spraw rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych - zapewnił 1 marca br. minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski....

01.03.2010