Czy Sikh ma zdejmować turban do kontroli?

Polska straż graniczna podczas kontroli na warszawskim lotnisku Okęcie zażądała od Sikha, obywatela Wielkiej Brytanii, zdjęcia turbanu. Dla wyznawcy tej religi takie żądanie bez uzasadnienia to...

09.06.2010

Cztery stopnie w ocenie sędziego

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kolejną wersję przepisów regulujących zasady okresowej oceny pracy sędziów. Chce ich oceniać na czterech poziomach: wyróżniającym, zadowalającym,...

09.06.2010

ETS: limitowanie cen za roaming jest legalne

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł 8 czerwca br., że Wspólnota Europejska miała prawo ustanowić limity opłat pobieranych przez operatorów telefonii komórkowej za połączenia roamingowe....

09.06.2010

Nieważność czynności a odliczenie VAT

Polskie przepisy w zakresie podatku od towarw i usług, na mocy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) u.p.t.u., zakazują odliczania podatku na podstawie dokumentw potwierdzających czynności nieważne, tj....

08.06.2010

Urząd RPO nie dla prawnika?

Prawnicy

Rzecznik praw obywatelskich nie powinien być prawnikiem - twierdzi Zofia Romaszewska, kandydująca z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na ten urząd. Zdaniem kandydatki ta funkcja powinna być pełniona...

08.06.2010

Trybunał zajmował się skargą 10 lat

Trybunał w Strasburgu uznał, że proces nieletniego zabójcy ministranta sprzed 13 lat był nieobiektywny. Skazany zabójca ma dostać 10 tys. euro odszkodowania. I będzie mógł walczyć o uniewinnienie....

08.06.2010

Konkurs na prace o ochronie konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oragnizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji konkurs na najlepsze prace magisterskie poświęcone wybranym zagadnieniom prawa antymonopolowego....

08.06.2010

UE: w Polsce niebezpieczne przelewy i płatności?

Według Komisji Europejskiej operacje przelewów bankowych, poleceń zapłaty oraz płatności kartą płatniczą w Polsce są mniej bezpieczne niż analogiczne transakcje wykonywane zagranicą. Komisja...

08.06.2010

Unia konsultuje zmiany w prawie autorskim

Jeszcze do końca czerwca br. można wziąć udział w konsultacjach dotyczących przyszłości europejskiego prawa autorskiego. Projektowane przez Komisję Europejską zmiany dotyczyć mają m.in. ułatwień w...

08.06.2010

Szczegółowe urządzenia melioracji wodnych

Budownictwo

Niniejsza analiza poświecona jest tej kategorii urządzeń melioracyjnych, ktre stanowią własność właściciela gruntu, na ktrym są usytuowane. Poruszone są tutaj kwestie związane z finansowanie budowy...

07.06.2010