"Kancelaria" dostępna jako e-gazeta

Wolters Kluwer Polska wprowadza na rynek swoją pierwszą e-gazetę. Miesięcznik radców prawnych "Kancelaria" jest już dostępny w nowej e-formule. Czytelnicy rejestrując się do e-kancelarii mogą nadal...

19.10.2010

Gminne biblioteki publiczne czeka renesans

Samorząd terytorialny

Wzmocnienie znaczenia i zwiększenie możliwości oferowanych przez gminne biblioteki publiczne m.in. poprzez wyposażenie tych ośrodkw w nowoczesny sprzęt (Internet) umożliwiający mieszkańcom wsi i...

19.10.2010

ZPP apeluje o konsultacje w sprawie sędziów TK

Prawnicy

Prawnicy zebrani na XVIII Krajowym Zjeździe Zrzeszenia Prawników Polskich zaapelowali o niezwłoczne dokonanie takich zmian w prawie, aby zagwarantować wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego...

19.10.2010

60 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W poniedziałek 19 pażdziernika 2010 r. Rada Europy zorganizowała uroczystości z okazji 60-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, otwartej do podpisu przez państwa członkowskie 4 listopada 1950...

19.10.2010

RPO jest niezależny od Marszałka Sejmu

Upoważnienie Marszałka Sejmu do nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, jest niezgodne z konstytucją.- stwierdził dzisiaj Trybunał Konstytucyjny.

19.10.2010

Dewey & LeBoeuf wzmacnia zespół nieruchomości

Do warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej Dewey & LeBoeuf dołączył zespół czterech ekspertów z dziedziny prawa nieruchomości pod kierownictwem partnera Marka Grodka, który uprzednio...

19.10.2010

Zatrzymują prawo jazdy bez odwołania

Gdy decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy podejmuje starosta, można odwołać się do sądu. Gdy taką samą decyzję podejmuje prokurator lub sąd, nie można odwołać się. Rzecznik praw obywatelkskich uważa taką...

19.10.2010

Zatrzymanie wadium należy uzasadnić

Decyzja o zatrzymaniu wadium winna być podjęta przez zamawiającego po wnikliwej analizie czy zaistniała obiektywnie uzasadniona podstawa do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo...

19.10.2010

KRS z gazet wie o ważnych projektach

"Krajowa Rada Sądownictwa pragnie wyrazić swoją dezaprobatę dla faktu, że o planowanych zmianach ważnych przepisów dowiaduje się za pośrednictwem mediów oraz z korespondencji wpływającej do Rady, a...

19.10.2010