UOKiK na tropie oszukańczych sms-ów

Statystyczny Polak wysyła tygodniowo 30 smsów i prowadzi 38 rozmów. Rekordziści piszą ponad 50 wiadomości. Przelew zostanie zrealizowany. Wiele z nich może być bardzo kosztownych, zwłaszcza, gdy są...

03.11.2010

Partie przedstawiły kandydatów do TK

W Sejmie zgłoszono sześciu kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformowało we wtorek biuro prasowe Kancelarii Sejmu. Jako ostatni swojego kandydata - sędziego SN Andrzeja Wróbla -...

03.11.2010

Skarga pauliańska chroni należności Skarbu Państwa

Urzędy skarbowe mogą w drodze procesu cywilnego podważać darowiznę bądź sprzedaż, której dłużnik dokonał z ich pokrzywdzeniem. Wątpliwości co do tego rozwiać powinien ostatecznie wyrok Sądu...

03.11.2010

Będzie łatwiej o koncesję na roboty budowlane

Obowiązek przekazania części zamówień na podwykonawców może przynieść wzrost konkurencji. Tak Agnieszka Ferek, radca prawny z kancelarii Hogan Lovells ocenia zmiany projektowane w ustawie Prawo...

03.11.2010

Pracownik płaci PIT od imprezy integracyjnej

Wartość imprezy integracyjnej jest przychodem pracownika. Musi więc on zapłacić od niego podatek. Nawet wtedy, gdy nie weźmie udziału w imprezie. Takie wnioski płyną z ostatnich interpretacji organów...

03.11.2010

Nowe wytyczne w sprawie programu Natura 2000

Środowisko

Chociaż generalnie energia wiatrowa nie stanowi zagrożenia dla dzikiej przyrody, źle położone lub wadliwie zaprojektowane farmy wiatrowe mogą mieć negatywny wpływ na wrażliwe gatunki i siedliska....

02.11.2010

Wolne stanowiska sędziowskie

Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione. M.in. w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Elblągu, Łasku.

02.11.2010

Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej może być ujmowana jako zaspokojenie potrzeb jednostki będącej częścią określonej zbiorowości. W ten sposób organy administracji wykonują nałożone na nie...

02.11.2010