Wyrok ETS w sprawie leczenia zagranicą

Jeżeli nieplanowana opieka szpitalna zostaje zapewniona podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo ubezpieczenia, państwo członkowskie ubezpieczenia nie jest zobowiązane do...

18.06.2010

Przełom w prawach procesowych w UE

Projekt nowych regulacji w zakresie prawa procesowego przewiduje, że podejrzany będzie miał prawo do uzyskania informacji o wykorzystywanych dowodach oraz do porady prawnej w ojczystym języku podczas...

18.06.2010

Więzienia CIA to sprawa dla prokuratora generalnego?

Rada Europy o Helsińska Fundacja Praw Człowieka uważają, że prokurator generalny powinien zająć się sprawą domniemanych więzień CIA na terenie Polski. Komisarz Praw Człowieka RE wydał w tej sprawie...

18.06.2010

Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych

Samorząd terytorialny

Liczne trudności związane ze stosowaniem dotychczasowego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodw osobistych stały się powodem...

17.06.2010

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Artykuł przedstawia założenia systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz procedury awansu zawodowego, o których mowa w Karcie Nauczyciela. W artykule szczegółowo omówiono warunki odbywania stażu na...

17.06.2010

Rośnie popularność arbitrażu w Polsce

Prawnicy

Czy arbitraż jest w Polsce mało popularny? Słyszę takie opinie, ale nie zgadzam się z nimi. Nie jesteśmy już pustynią pod tym względem, a taka krytyczna wizja polskiego arbitrażu nie wytrzymuje...

17.06.2010