Dziś Dzień Wolności Podatkowej

Według szacunków Centrum im. Adama Smitha 23 czerwca przypada w tym roku Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, w której dochody państwa wynikające z płaconych przez Polaków podatków...

23.06.2010

Dwóch kandydatów na GIODO

Dr Wojciech Wiewiórowski zgłoszony przez PO i rekomendowany przez PiS prof. Dariusz Górecki są kandydatami na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W środę 23 czerwca br. w...

23.06.2010

Fiskus bardzo skuteczny w sieci

Kontrola skarbowa w internecie osiąga lepsze rezultaty niż w tradycyjnym biznesie, gdzie skuteczność jej działań wynosi 60 proc. W sieci wykrywa aż 90 proc. prób omijania prawa podatkowego....

23.06.2010

Praktyczne zmiany u doradców podatkowych

Prawnicy

Znowelizowana ustawa o doradztwie podatkowym przewiduje, że doradca podatkowy może reklamować swoją ofertę, jeżeli nie narusza to niezależności, godności i uczciwości zawodowej, zasad etyki...

23.06.2010

Ulga meldunkowa obejmuje także grunt

Ulga meldunkowa powinna dotyczyć całej sprzedanej nieruchomości, tzn. gruntu i posadowionego na nim budynku mieszkalnego, co wprawdzie nie wynika z samej treści ustawy o PIT ale z przepisów Kodeksu...

23.06.2010

Instrukcja obsługi maszyny

BHP

Przepisy wymagają od producenta, by do każdego egzemplarza sprzedawanej maszyny dołączył instrukcję obsługi. Stanowi ona najważniejsze źrdło informacji o prawidłowym użytkowaniu maszyny lub...

23.06.2010

Polska przeciw opłatom w Strasburgu

Polski rząd nie popiera projektu zakładajacego wprowadzenie odpłatności za skargi wnoszone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - twierdzi ambasador Piotr A. Świtalski, stały przedstawiciel RP...

23.06.2010

Właściciel Biedronek ukarany za fałszywe informacje

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK dotyczącą nałożenia kary finansowej na Jeronimo Martins Dystrybucja. Właściciel sieci sklepów Biedronka podał nieprawdziwe dane...

23.06.2010

Sędzia powinien być bezstronny w każdej instancji

W dniu 2 czerwca 2010 r., , Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3941 § 2 k.p.c. w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego wniosek...

23.06.2010

UE: konsultacje w sprawie bezpieczeństwa produktów

Komisja Europejska przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące przyszłych zmian prawnych w obszarze ogólnego bezpieczeństwa produktów. Komisja zamierza wprowadzić do obecnie obowiązujących regulacji...

23.06.2010