Użytkowanie wieczyste przechodzi do lamusa

Samorząd terytorialny

Wyeliminowania z Kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami instytucji wieczystego użytkowania chcą posłowie PiS w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego...

08.02.2011

Nowe - stare zasady egzaminu dla syndyków

Zmiana struktury egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka stała się jedną z przyczyn przygotowania nowego rozporządzenia w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

08.02.2011

Nowe definicje w ustawie usługowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tekst został kierowany do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich....

08.02.2011

Emeryt musi ujawnić, ile dorabia

Dorabiający emeryci i renciści do końca lutego powinni powiadomić ZUS o przychodach osiągniętych w 2010 r. Zostały trzy tygodnie na poinformowanie ZUS o kwocie przychodu osiągniętego w zeszłym roku.

08.02.2011

Odszkodowania dla sędziów za posądzenie o łapownictwo

Prawnicy

Po 100 tys. zł z odsetkami za naruszenie dóbr osobistych dla trzech sędziów z Bielska zasądził od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej krakowski Sąd Okręgowy....

08.02.2011

SN: zasadność aresztowania oceni sędzia

Sąd, orzekając o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania, musi zbadać prawidłowość zarzutów postawionych podejrzanemu przez prokuratora....

08.02.2011

Wskazówki jak planować

Samorząd terytorialny

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano materiały z warsztatw poświęconych dotyczących opiniowania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego.

08.02.2011

Firma nie może monitorować szatni

Pracodawca nie może instalować kamer w pomieszczeniach socjalnych, z których korzystają pracownicy. Musi też poinformować ich o monitoringu stanowisk pracy....

08.02.2011

Zawieszenie zamiast skreślenia z zawodu

Czasowego zakazu wykonywania zawodu adwokata, orzeczonego przez sąd karny, nie można utożsamiać z utratą prawa do jego wykonywania na zawsze. Takiemu zakazowi odpowiada, w świetle prawa o...

08.02.2011