In-house lawyer to też niezależny prawnik!

Prawnicy

Przywilej tajemnicy zawodowej nie obejmuje prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Tak stwierdził w ogłoszonym przedwczoraj wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem Trybunału,...

16.09.2010

O gminach, które naruszyły konkurencję

Samorząd terytorialny

Delegatura UOKiK z Krakowa po skargach konsumentw prowadziła postępowania wobec gmin Tryńcza i Jabłonka, ktre wykorzystywały swoją pozycję na rynku usług komunalnych. Bodźcem do działań Urzędu były...

16.09.2010

NSA: jedna koperta, dwie decyzje

Organ podatkowy doręczając podatnikowi dwie decyzje w jednej kopercie nie narusza prawa. Takie stanowisko blisko dwa lata temu wyraził WSA w Gdańsku. Pogląd ten podtrzymał NSA w wyroku z 8 lipca 2010...

16.09.2010

Dlaczego nie ratyfikujemy konwencji bioetycznej?

Europejskia Konwencja Bioetyczna podpisania została przez Polskę 7 maja 1999 roku, ale do dnia dzisiejszego Polska jej nie ratyfikowała. Helsińska Fundacja Praw Człowieka pyta premiera: dlaczego? I...

16.09.2010

Bob Doll: co za bykiem, a co za niedźwiedziem?

Cenom akcji pomogły ostatnio utrzymujące się dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw. Ostatni kwartał okazał się jednym z najlepszych od kilku lat dotychczas niemal 75% spłek opublikowało wyniki...

16.09.2010

Pozwała koncern tytoniowy, chce 300 tys. zł

100 tys. zł odszkodowania i 200 tys. zł zadośćuczynienia domaga się robotnica od w krakowskich zakładów Philip Morris produkujących m.in. papierosy Marlboro i L&M. Proces, który ruszył w Wydziale...

16.09.2010

Wolne stypendia z rocznym limitem

Stypendia udzielone przez gminę lub powiat uczniom i studentom mogą być zwolnione z podatku dochodowego jeżeli nie przekroczą rocznie kwoty 3.800 zł. O zastosowaniu zwolnienia nie ma już też...

16.09.2010