Skarga pauliańska chroni należności Skarbu Państwa

Urzędy skarbowe mogą w drodze procesu cywilnego podważać darowiznę bądź sprzedaż, której dłużnik dokonał z ich pokrzywdzeniem. Wątpliwości co do tego rozwiać powinien ostatecznie wyrok Sądu...

03.11.2010

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych

Samorząd terytorialny

Dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań organw wiodących, procesw tworzenia zbiorw metadanych ma na celu rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorw i usług danych...

03.11.2010

Wolne stanowiska prokuratorskie

W wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione albo utworzono stanowiska prokuratorskie.

03.11.2010

Pracownik płaci PIT od imprezy integracyjnej

Wartość imprezy integracyjnej jest przychodem pracownika. Musi więc on zapłacić od niego podatek. Nawet wtedy, gdy nie weźmie udziału w imprezie. Takie wnioski płyną z ostatnich interpretacji organów...

03.11.2010

Będzie łatwiej o koncesję na roboty budowlane

Obowiązek przekazania części zamówień na podwykonawców może przynieść wzrost konkurencji. Tak Agnieszka Ferek, radca prawny z kancelarii Hogan Lovells ocenia zmiany projektowane w ustawie Prawo...

03.11.2010

TK o eksmisji osoby znęcającej się nad rodziną

Trybunał Konstytucyjny rozpozna w czwartek wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący eksmisji i prawa do lokalu socjalnego. Sprawa jest trudna, gdyż w praktyce przepis o eksmisji nie był...

03.11.2010

UOKiK na tropie oszukańczych sms-ów

Statystyczny Polak wysyła tygodniowo 30 smsów i prowadzi 38 rozmów. Rekordziści piszą ponad 50 wiadomości. Przelew zostanie zrealizowany. Wiele z nich może być bardzo kosztownych, zwłaszcza, gdy są...

03.11.2010

Partie przedstawiły kandydatów do TK

W Sejmie zgłoszono sześciu kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformowało we wtorek biuro prasowe Kancelarii Sejmu. Jako ostatni swojego kandydata - sędziego SN Andrzeja Wróbla -...

03.11.2010

Ochrona prywatności w miejscu pracy

Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Jako takie, znalazło odzwierciedlenie w aktach ustawowych najwyższej rangi tak prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego. Już w...

02.11.2010