Cena żyta już znana

Samorząd terytorialny

Ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałw 2010 r.

28.10.2010

Windykatorzy będą mieli więcej pracy

Wartość rynku windykacji w Polsce wzrośnie w 2014 r. do 22,2 mld zł - wynika z raportu Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracy przysporzy windykatorom większa skłonność rynku do outsorcingu tego...

28.10.2010

Nowa BeSTi@

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Finansw poinformowało o udostępnieniu kolejnej wersji systemu BeSTi@ (ver. 3.01.023). Wprowadzone zmiany usprawniają przygotowanie przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej...

28.10.2010

Nowe podmioty mogą zgłaszać dłużników

W 2009 roku do firm windykacyjnych trafiły przeterminowane należności o wartości ponad 11 mld zł, a w 2010 roku kwota ta wzrośnie najpewniej o kolejne 2 mld zł. Na całym rynku jest 106 108 mld zł...

28.10.2010

Przedsiębiorcy częściej korzystają z arbitrażu

Liczba spraw, które trafiają do sądów arbitrażowych, systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy do samego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej wpłynęło aż 360 spraw....

28.10.2010

Stare samowole bez grubej kreski

Nie będzie abolicji dla samowoli budowlanych sprzed 1995 roku. Trybunał nie zajął się przepisami w ich sprawie, a z końcem tego roku mija termin na amnestię....

28.10.2010

SLD: wniosek do TK ws. inwigilacji dziennikarzy

SLD przygotuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją prawa telekomunikacyjnego i ustawy o ABW - poinformował szef Komisji ds. Służb Specjalnych Janusz Krasoń (SLD)....

28.10.2010

UOKiK na tropie niebezpiecznych produktów

Najnowszy raport UOKiK przygotowany w oparciu o wyniki kontroli Inspekcji Handlowej pokazuje, że co trzecia zabawka i para obuwia dla najmłodszych nie spełnia wymagań bezpieczeństwa.

28.10.2010

Po odszkodowanie w ciągu trzech lat

Klient, który stracił pieniądze na skutek przestępstwa, może domagać się od banku ich zwrotu w ciągu trzech, a nie dziesięciu lat....

28.10.2010

Będzie precedensowy wyrok Sądu Najwyższego?

Sąd Najwyższy będzie rozstrzygał w sprawie 72-letniego Polaka, który pozwał państwo niemieckie za krzywdy, których doznał podczas wojny. Eksperci spekulują, że na decyzję sądu czeka ponad 30 tysięcy...

28.10.2010

Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

BHP

Świadczenie pracy jest podstawowym celem stosunku pracy i podstawowym obowiązkiem pracownika, dlatego też nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy stanowi niewątpliwie ciężkie naruszenie podstawowych...

27.10.2010

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Podatek od środkw transportowych obliczany jest przy użyciu ustalonych przez gminę stawek kwotowych. Gminy ustalając wysokość podatku muszą jednak uwzględniać ograniczenia ustawowe. Ustawa o...

27.10.2010