Prezydent: trzeba zapobiegać inflacji aktów prawnych

Ustawa poprawiająca zasady stanowienia prawa mogłaby zapobiegać inflacji i nadprodukcji aktów prawnych, szczególnie jeśli chodzi o ich późniejsze nowelizacje mówił prezydent Bronisław Komorowski...

17.05.2011

NSA: zwolnienia podmiotowe niedopuszczalne

Rada gminy nie może uchwałą wprowadzić dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości, które mają charakter podmiotowy, czyli odnoszą się do określonej grupy osób....

17.05.2011

Polskie firmy boją się przetargów publicznych

W polskich przetargach startuje ponad dwa razy mniej firm niż w UE. W wielu postępowaniach pojawia się tylko jedna oferta. Sztywne wymagania zamawiających odstraszają przedsiębiorców....

17.05.2011

UOKiK karze za naruszanie praw konsumentów

Nieprzestrzeganie przepisów o kredycie konsumenckim przez Santander Consumer Bank, niezgodna z prawem windykacja długów przez SAF z Sosnowca, nadużywanie pozycji dominującej przez gminy Mierzęcice i...

17.05.2011

ZUS skuteczniej skontroluje zwolnienia lekarskie

ZUS kończy przygotowania do kontroli on-line krótkoterminowych zwolnień lekarskich. Już pod koniec tego roku taki dokument od razu trafi do ZUS, który zadecyduje o konieczności zbadania...

17.05.2011

Nie wszystkie usługi psychologa bez VAT

Badania psychologiczne m.in. dla kierowców nie będą zwolnione z VAT. Ich celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia....

17.05.2011

Przedsiębiorcy za ocenami okresowymi sędziów

Ponad 92 proc. przedsiębiorców opowiedziało się za wprowadzeniem oceny okresowej sędziów, 71 proc. przedsiębiorców uważa, że przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu spółek...

17.05.2011

Rynek surowców coraz mniej przewidywalny

Na światowe ceny surowcw energetycznych coraz większy wpływ będzie miała sytuacja geopolityczna na świecie. Koncerny naftowe muszą liczyć się z takimi czynnikami jak niestabilna sytuacja polityczna w...

17.05.2011

Wykonawca wpłaca kaucję

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, to rodzaj kaucji przekazywanej przez wykonawcę (jako dłużnika) zamawiającemu (jako wierzycielowi) celem...

17.05.2011

SN: na wokandzie 9,5 tys. spraw

Dzisiaj, we wtorek odbędzie się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone informacji o działalności w roku 2010. Z danych wynika, że wzrosła o ponad tysiąc liczba...

17.05.2011

Kluczem do rozwoju ludzie i praca

Ubezpieczenia społeczne HR

Dobrze wykształceni, przygotowani pracownicy oraz poszanowanie codziennej pracy - to zdaniem największych przedsiębiorcw centralnej Europy głwne klucze do rozwoju firm, gospodarek i państw.

17.05.2011