Strasburg: szybsza selekcja skarg

Skargi przeciwko Polsce, Rosji, Rumunii, Ukrainie i Turcji stanowią połowę spraw, którymi zajmuje się Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jest ich dwa razy więcej niż rok temu. Dlatego na początku...

28.08.2011

MS: tylko w tym roku do e-sądu wpłynęło już milion spraw

Samorząd terytorialny

- Kiedy na początku 2010 r. ruszał pierwszy w Polsce e-sąd niektórzy mówili: to się nie uda. Jednak sukces e-sądu przeszedł oczekiwania nawet jego zwolenników. Dzisiaj wpłynęła do niego milionowa...

27.08.2011

Ponad 400 osób weźmie udział w egzaminie notarialnym

Prawnicy

W dniach 7 9 września 2011 r. odbędzie się egzamin notarialny, do którego przystąpi ponad 400 osób. Nowością jest w tym roku to, że w tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z drugiej i trzeciej...

27.08.2011

SN: zadatek można zastrzec w umowie przedwstępnej

W umowie przedwstępnej dopuszczalne jest zastrzeżenie zadatku, którego przedmiot odpowiada rodzajowo przedmiotowi świadczenia z umowy ostatecznej. W takim przypadku, kontrahenci mogą oświadczyć swoją...

27.08.2011

Sąsiad wypowie się o odpadach

Ustawa o odpadach nie reguluje wprost, kto jest stroną postępowania w przedmiocie pozwolenia na zbieranie i odzysk odpadów. Zastosowanie znajduje tu więc norma ogólna jaką jest art. 28 Kodeksu...

27.08.2011

Milion spraw w e-sądzie od początku roku

Do działającego w Lublinie e-sądu wpłynęło w tym roku już milion spraw - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. - Kiedy na początku 2010 r. ruszał pierwszy w Polsce e-sąd niektórzy mówili: to się...

26.08.2011

Uniewinniony starosta augustowski

Sąd Rejonowy w Augustowie uniewinnił w piątek starostę augustowskiego Franciszka W., oskarżonego o przekroczenie uprawnień i sfałszowanie w urzędzie dokumentów związanych z samowolą budowlaną córek...

26.08.2011

Ponad 400 osób weźmie udział w egzaminie notarialnym

Prawnicy

W dniach 7 9 września 2011 r. odbędzie się egzamin notarialny, do którego przystąpi ponad 400 osób. Nowością jest to, że w tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z drugiej i trzeciej części...

26.08.2011

CKE podała terminy sprawdzianu, egzaminów i matur

Samorząd terytorialny

Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 3 kwietnia, egzamin gimnazjalny w dniach 24-26 kwietnia, a matury od 4 do 25 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów zewnętrznych w...

26.08.2011

UOKiK: zmowa przetargowa przedsiębiorców

Samorząd terytorialny

Wspólne uzgadnianie ofert przez uczestników przetargu jest zabronione. Taką praktykę stosowali przedsiębiorcy organizujący przewozy uczniów na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Za...

26.08.2011

Śledzić śmieciarkę przez satelitę

Samorząd terytorialny

W MOŚ przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

26.08.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski