Fiskus będzie musiał oddać nadpłaty

Polska nie miała prawa do ponownego wprowadzenia podatku kapitałowego od pożyczek. Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie dotyczącej podatku od pożyczek zaciąganych...

17.06.2011

Pożyczka udzielona spółce przez udziałowca bez PCC

Państwo członkowskie, ktre raz rezygnuje z pobierania podatku kapitałowego od określonych czynności nie ma już prawa go pźniej przywrcić orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z...

17.06.2011

NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu na 2010 rok

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie ustawy budżetowej na 2010 rok - wynika z Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku. Jednocześnie zwraca uwagę na...

17.06.2011

Umowa zamiany rodzi skutki podatkowe po obu stronach

Wobec braku w ustawie o CIT definicji umowy zamiany, skutki podatkowe tej czynności należy rozliczyć w odniesieniu do umowy sprzedaży i dokonać ich oceny na takich zasadach, jakie obowiązują wobec...

17.06.2011

Gminy nie muszą zwracać kosztów operatów

Przy ustalaniu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminy nie mogą być obciążane kosztami sporządzania opinii rzeczoznawców majątkowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny....

17.06.2011

Sytuacja Grecji osłabia złotego

Sytuacja Grecji i brak porozumienia w ramach strefy euro, jak ją rozstrzygnąć, negatywnie wpływa na globalne nastroje - oceniają analitycy. Wzrost awersji do ryzyka osłabia złotego i podwyższa...

17.06.2011