ETS rozpatrzył więcej spraw i ... szybciej

Według ogłoszonych danych statystycznych dotyczących działalności Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 2010 r. liczba wnoszonych spraw wzrosła w porównaniu do poprzednich lat i osiągnęła...

09.03.2011

OC członków zarządu nie jest kosztem podatkowym firmy

Koszt składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organów spółek kapitałowych nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu spółki. Takie stanowisko przedstawił WSA w Gliwicach w wyroku z 18...

09.03.2011

Stan Illinois znosi karę śmierci

Gubernator Pat Quinn podpisał w środę wieczorem czasu polskiego ustawę likwidującą najwyższy wymiar kary w stanowym kodeksie karnym....

09.03.2011

ZNP apeluje o utrzymanie Karty Nauczyciela

ZNP wystosował list do przewodniczących wszystkich klubow poselskich. Proponuje w nim zawarcie porozumienia w sprawie zachowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela określających status tej grupy...

09.03.2011