Natalia Piotrowicz-Wietz

Artykuły autora

Praktyczne aspekty procesowania zgłoszeń sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Whistleblowing nie jest ideą nową. Nie dziwi więc, że w wielu krajach stał się już elementem kultury biznesowej i stałym komponentem systemów compliance. Motorem napędowym zmian i popularyzacji systemów informowania o naruszeniach są przede wszystkim uregulowania prawne. Istotną rolę odgrywają także dobre praktyki rynkowe i rosnąca świadomość firm, dotycząca zalet płynących z wdrożenia takich systemów – piszą Iwona Sprycha i Natalia Piotrowicz-Wietz z firmy KPMG w Polsce.

01.12.2023