Kamila Jachnik-Czarnecka

Artykuły autora

Inwestycje Skarbu Państwa już bez gwarancji zapłaty

Budownictwo

Jeszcze do niedawna wykonawca mógł na każdym etapie budowy żądać od inwestora gwarancji, że ten zapłaci w terminie za wykonane roboty. Dla wielu wykonawców robót budowlanych zabezpieczenie to było istotnym elementem zwiększającym szanse na zapewnienie płynności finansowej. Od niedawna nie ma już możliwości uzyskania takiego zabezpieczenia w sytuacji, gdy inwestorem jest SP - pisze Kamila Jachnik-Czarnecka, radca prawny, Senior Associate w praktyce Infrastruktura w kancelarii Kochański & Partners.

23.10.2023