Marta Ostrowska

Artykuły autora

Nagrywanie posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Co na to RODO?

Spółki RODO

Nie można tracić z pola widzenia tego, że nawet jeżeli kodeks spółek handlowych pozostawia nam pewną swobodę w kwestii sporządzenia protokołu z posiedzenia, to nadal nie może to być sprzeczne z innymi przepisami, w tym właśnie z RODO. Zauważmy, że to, że k.s.h. nie zabrania nam uregulowania danej kwestii w określony sposób nie oznacza, że nie będzie ona zabroniona na gruncie RODO - pisze Marta Ostrowska, Senior Associate w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.

15.09.2023