Wojciech Celichowski

Artykuły autora

Zapis na sąd arbitrażowy w sprawie zawisłej przed sądem powszechnym

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Małe i średnie firmy

Nowością w przepisach kodeksu postępowania cywilnego jest możliwość dokonania zmiany właściwości sądu powszechnego na sąd arbitrażowy, jeżeli obie strony procesu tego chcą. Jest to niewątpliwie bardzo interesująca opcja rozwiązywania sporów, wskazująca na wolę ustawodawcy rozwijania sądownictwa arbitrażowego.

22.04.2024

Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Skorzystanie przez strony z tych rozwiązań związane jest z wieloma korzyściami dla obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności, z szybkością uzyskania rozstrzygnięcia, pozytywnym wpływem rozwiązań pozasądowych na wzajemne relacje stron i mniejszym nakładem kosztów na rozstrzygnięcie sporu.

20.02.2023