Aleksander Markiewicz

Artykuły autora

Sygnalista w firmie przydatny, warto go chronić

Prawo pracy

Sygnaliści, jako zjawisko, są różnie odbierani w Polsce, jednak dla wielu instytucji, firm i pracodawców wejście w życie przepisów o sygnalistach, zwrócenie większej uwagi na ten temat, może skutkować tylko wyższym stopniem bezpieczeństwa publicznego. Bycie sygnalistą należy promować, jako odpowiedzialne zachowanie, które poprawia warunki miejsca pracy i zwiększa bezpieczeństwo.

20.01.2023