Irma Kuznetsova

Artykuły autora

Program rewitalizacji ma rozwiązać także problemy społeczne

Samorząd terytorialny

Rewitalizacja parku, rynku, cmentarza – przez ostatnie 10 lat rewitalizacja kojarzyła się z odbudową, remontem oraz polepszeniem stanu technicznego budynków. Tymczasem, zgodnie z założeniami ustawy, że ma to być proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności.

25.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski