Rafał Adamus

Artykuły autora

Prof. Adamus: Pełnomocnik w arbitrażu opłacony według urzędowej stawki, albo regulaminu sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trwa dyskusja o urzędowych stawkach zastępstwa dla adwokatów i dla radców prawnych. W cieniu tej debaty pozostają koszty zastępstwa w arbitrażu. Sąd arbitrażowy co do zasady nie jest związany ministerialną taryfą urzędową dla adwokatów i radców prawnych. Nie ma też jednak zakazu posługiwania się stawkami urzędowymi i strony mogą dobrowolnie używać ich jako punktu odniesienia dla pobranego wynagrodzenia.

29.08.2022

Prof. Adamus: Uchwała rady nadzorczej może być podpisana zdalnie lub hybrydowo

Nowe technologie Spółki

Wiele rad nadzorczych spółek akcyjnych obraduje w sposób hybrydowy: stacjonarnie i zdalnie. Pojawia się w tej sytuacji praktyczne pytanie o zasady podpisywania uchwał podjętych na tak zwołanym posiedzeniu. Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi zaufanemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej - pisze prof. Rafał Adamus.

22.07.2022

Prof. Adamus: Debitologia - czy powstanie nauka o dłużniku?

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Czy powstanie nauka o dłużnikach łącząca elementy prawa z innymi dyscyplinami wiedzy? W kontekście oczekiwanych „nieoczekiwanych czarnych łabędzi” gospodarki, takich jak postępująca inflacja, stagflacja, bezrobocie, temat wydaje się być bardzo aktualny - pisze prof. Rafał Adamus, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. I dodaje, że wpływ upadłości na osobę dłużnika (upadłego) ma daleko idące skutki.

06.06.2022

Prof. Adamus: Potrzebne przepisy chroniące franczyzobiorców

Prawo gospodarcze

Od dłuższego czasu toczy się w Polsce burzliwa dyskusja na temat potrzeby uregulowania umowy franczyzy. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie społeczne, gdyż franczyzobiorcami są w większości wypadków obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei organizatorami sieci franczyzowych są podmioty reprezentujące kapitał obcy jak i krajowy - pisze prof. Rafał Adamus.

23.05.2022
1  2  3    
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski