Rafał Adamus

Artykuły autora

Prof. Adamus: Figurka Matki Boskiej i szabasowa menora nie wejdą w skład masy upadłości

Finanse Restrukturyzacja

Nie podlegają egzekucji przedmioty służące wykonywaniu praktyk religijnych. Dotyczy to zarówno figurki Matki Boskiej, jak i szabasowej menory. Co jednak, gdy są one ze szlachetnych kruszców, takich jak złoto czy srebro, a w związku z tym posiadają dużą wartość materialną? Czy wówczas powinny wchodzić do masy upadłości - zastanawia się prof. Rafał Adamus.

13.04.2024

Prof. Adamus: Możliwe kierunki reformy zasad głosowania nad układem

Restrukturyzacja

Centralną instytucją restrukturyzacji jest układ, jaki zawierany jest pomiędzy dłużnikiem a większością wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter zbiorowy. Układ nie wymaga jednomyślności wierzycieli. Tym różni się właśnie od bilateralnej ugody. Generalnie dla jego przyjęcia niezbędne są dwie większości - pisze prof. Rafał Adamus.

09.04.2024

Prof. Adamus: Małżonek upadającego bity mocno po kieszeni

Finanse

Nie ma chyba gorzej potraktowanej osoby w prawie upadłościowym niż małżonek upadłego. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Małżonek upadłego nie ma nawet możliwości złożenia zażalenia na ogłoszenie upadłości konsumenckiej swojego małżonka - pisze prof. Rafał Adamus.

23.03.2024

Polish science fiction: prawo

Szkolnictwo wyższe

Polskie uczelnie nie błyszczą w światowych rankingach. Na liście szanghajskiej z polskich uczelni systematycznie widoczny jest Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Niemniej są one w szerokim peletonie, raczej bardzo daleko za światowymi liderami. Jakkolwiek tego nie oceniać, odpowiedzialność za ten stan rzeczy bierzemy my, którzy w tych uczelniach pracujemy.

16.03.2024

Prof. Adamus: Czy członek rady nadzorczej spółki kapitałowej może mieć złoty głos?

Spółki

Prawo weta, czy „głos aprobujący” nie jest typowym sposobem ukształtowania konstrukcji większości głosów w organach spółki. Większość głosów z natury rzeczy jest „anonimowa” w tym znaczeniu, że chodzi o większość głosów jakichkolwiek wspólników. „Głos aprobujący” blokuje (eliminuje) uchwały a „podwójny” czy „rozstrzygający” głos przewodniczącego jest mechanizmem „pozytywnym”, pozwalającym na przyjęcie uchwały. Nie można więc sprowadzić ich do wspólnego mianownika - pisze prof. dr hab. Rafał Adamus.

15.02.2024
1  2  3  4  5  6  7  8