Dariusz Strzelec

Adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi oraz Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, członek International Fiscal Association, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym, współpracujący z Kancelarią Brzezińska Narolski Mariański w Łodzi, autor oraz współautor ponad stu trzydziestu publikacji poświęconych tematyce prawno-podatkowej, m.in.: Dochody nieujawnione, Zasady opodatkowania, Postępowanie podatkowe (2010), Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe (2009), Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o opłacie skarbowej – komentarz (2007), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (2009), Podatnik w postępowaniu podatkowym. Praktyczny komentarz (2006), Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnienie regulacji prawa bilansowego (2007).

Artykuły autora

Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących

Komentarz poświęcony jest procedurze kontroli podatkowej. Autor omawia w nim czynności, jakie może podjąć kontrolujący w trakcie kontroli podatkowej (przede wszystkim zaś: żądanie udostępniania akt,...

13.12.2011
1  2  3  4  5  6  7  8