Urzędy skarbowe właściwe w zakresie tzw. "dużych podatników" - ŚLĄSKIE

Rodzaj instytucji
Województwo