Karolina Piątek

Artykuły autora

Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w kolizji z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Spółki Prawo gospodarcze

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest dobrym środkiem do uniknięcia upadłości wielu przedsiębiorców w okresie epidemii COVID-19. Niestety, zestawienie ich z obecnym kształtem przepisów prawa upadłościowego powoduje wątpliwości interpretacyjne, chociażby w kwestii kolizji wniosku o ogłoszenie upadłości i otwarcia uproszczonej restrukturyzacji

25.09.2020