TK: przepis dotyczący tzw. trzynastek - niekonstytucyjny

Przepis, który odbiera prawo do tzw. trzynastki pracownicom korzystającym z urlopów macierzyńskich i zwolnień związanych z ciążą i rodzicielstwem, jest niezgodny z konstytucją - orzekł w poniedziałek...

09.07.2012

Rozpoczęła się rozprawa przed TK w sprawie trzynastek

Trybunał Konstytucyjny zebrał się o 13.15, by odpowiedzieć na pytanie, czy przepisy o tzw. trzynastkach dyskryminują pracownice korzystające z urlopów macierzyńskich i zwolnień związanych z ciążą i...

09.07.2012

Awanse w Baker & McKenzie

Rynek

W lipcu Marcin Fijałkowski został nowy partnerem lokalnym w kancelarii Baker McKenzie a Radosław Nożykowski oraz Tomasz Chentosz awansowali na stanowiska counsel.

09.07.2012

Powstaną ośrodki transkrypcji rozpraw sądowych

Będą stworzone ośrodki dokonujące transkrypcji zapisu rejestrowanych rozpraw sądowych zapowiada wiceminister sprawiedliwości Jacek Gołaczyński. W ośrodkach pracować ma po 20-30 osób, które wcześniej...

09.07.2012

Błędne wyroki wynikają z niedbalstwa lub rutyny

Około 250 do 300 osób w Polsce jest co roku niesłusznie skazanych. Błędy wymiaru sprawiedliwości wynikają najczęściej z omyłek profesjonalnych uczestników procesu mówią autorzy raportu w tej sprawie.

09.07.2012

Chorujemy, bo mało ćwiczymy

Prawie 16 mln dorosłych Polaków w ogóle nie ćwiczy w czasie wolnym lub robi to bardzo rzadko wynika z analizy danych zebranych w ogólnopolskim badaniu NatPol 2011.

09.07.2012

Umorzony kredyt studencki bez podatku

Kredyt studencki, który został umorzony zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki, nie jest przychodem w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji student jest...

09.07.2012

Zwolnienie z VAT nie tylko dla producentów

Zniesienie ograniczenia w zwolnieniu z VAT nieodpłatnego przekazywania produktów spożywczych na rzecz OPP z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej - to jeden z postulatów założeń do...

09.07.2012