Specustawa ma pomóc inwestycjom infrastrukturalnym

Budownictwo

Uproszczenie procedur związanych z inwestycjami na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to najważniejsze rozwiązania przyjętej dziś kierunkowo przez rząd nowelizacji ustawy o przygotowaniach do EURO...

22.04.2009

Czwarta edycja konkursu wiedzy prawniczej Lexpert

W tym roku w Poznaniu odbyła się czwarta edycja konkursu wiedzy prawniczej Lexpert, zorganizowanego przez Dr Krystian Ziemski Partners sp. z o.o. Konkurs wygrała drużyna o nazwie Kozacy, której...

22.04.2009

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego

Samorząd terytorialny

23 kwietnia 2009 r. upływa termin utworzenia przez gminy obwodw głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca.

21.04.2009

Od maja tańsza ochrona znaków towarowych w UE

Od 1 maja br. taniej będzie zarejestrować znak towarowy w Unii Europejskiej. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE (UHRW) w Alicante nie będzie już pobierał opłat za rejestrację, a jedynie za...

21.04.2009

Umowa zamiany a podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi umowy zamiany oraz praw majątkowych. O ile przepisy Kodeksu cywilnego posługują się pojęciem rzeczy, wskazując, iż są to jedynie...

21.04.2009

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Środowisko

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 dalej: Ustawa), właściciele nieruchomości zapewniają...

20.04.2009

KNF: klienci coraz częściej skarżą się na banki

Klienci bankw coraz częściej skarżą się na te instytucje wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Do niedawna głwnym powodem skarg były wysokości ustalanych przez banki spreadw walutowych, teraz...

20.04.2009