Prawnicy i sądy

Zmiany w ustawie o SN już obowiązują

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest ona wykonaniem postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE i umożliwia sędziom SN i NSA, którzy na podstawie poprzedniej wersji ustawy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu.

 

W Nowym Roku nieodpłatna pomoc prawna szerzej dostępna

Od 1 stycznia z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kogo nie stać na poniesienie kosztów takiej porady. Warunkiem będzie jedynie złożenie takiego oświadczenia. Taka możliwość cieszy się dużym zainteresowaniem - nie tylko obywateli, ale też m.in. adwokatów i radców prawnych, dla których jest to dodatkowe źródło dochodów.

 

Zmiany w ustawie o KRS czekają na publikację

Podpisana już przez prezydenta ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadza też ważne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Mają one zacząć obowiązywać dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

Ustawa, która pomoże w ściąganiu alimentów, opublikowana

Ustawa, która ma poprawić ściągalność alimentów należnych dzieciom oraz długów alimenciarzy, wejdzie w życie 11 stycznia 2019 roku. Umożliwi m.in. szybszy przepływ informacji o dłużnikach alimentacyjnych pomiędzy służbami i instytucjami, a komornikami sądowymi - wszystko po to, żeby komornik mógł łatwiej ustalić, czy dłużnik alimentacyjny pracuje. Nowelizacja zwiększa też sankcje nakładane na pracodawców za nielegalne zatrudnianie alimenciarzy.

 

Podatki

Kasy fiskalne: W 2019 roku jeszcze nie online

Ministerstwo Finansów przyzwyczaiło już wszystkich do tego, że rozporządzenia nakładające obowiązek stosowania kas fiskalnych wydawane są 31 grudnia, na kilka godzin przed ich wejściem w życie. Nie inaczej było w tym roku. Jednak po zapowiadanych przez resort przepisach wprowadzających kasy online ślad zaginął.

 

Świtała: Zmiany w podatkach to efekt uproszczenia systemu

Wprowadzając instytucję objaśnień podatkowych liczymy, że podatnicy nie będą już musieli składać wielu wniosków o interpretacje indywidualne. Uczciwy podatnik, który spyta o rozliczenia podatkowe, z pewnością dostanie rzetelną odpowiedź. Będziemy jednak eliminować sytuacje, w których jedynym motywem będzie optymalizacja rozliczeń – tłumaczy Filip Świtała, wiceminister finansów.

 

Łatwiej będzie sprzedać mieszkanie bez podatku

Od stycznia 2019 roku zmienią się zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Skorzystają m.in. spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Dodatkowo będzie też więcej czasu na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych.

 

W przyszłym roku nieco niższe limity podatkowe, ale kary wyższe

W 2019 roku szybciej będzie można stracić status małego podatnika w PIT i VAT oraz prawo do ryczałtowego rozliczenia PIT. Mniej będzie można także odliczyć w ramach jednorazowej amortyzacji. Wyższe będą jednak kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

 

Ulga podatkowa Innovation Box już od stycznia

Przed Polską stoją duże wyzwania w obszarze zwiększania innowacji. W rankingu innowacyjności Komisji Europejskiej zajmujemy dopiero czwarte od końca miejsce w UE. Od 2019 r. do obu ustaw o podatkach dochodowych zostanie wprowadzone Innovation Box, czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5 proc. dochodów z patentów i inny praw własności intelektualnych.

 

Pensja żony i dziecka będzie kosztem przedsiębiorcy

Korzystne zmiany czekają na przedsiębiorców, którzy zatrudniają w swoich firmach małżonków i małoletnie dzieci. Wynagrodzenie członków rodziny będzie mogło być kosztem uzyskania przychodu. Łatwiej też będzie rozliczyć stratę podatkową. Nowe zasady wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku.

 

Rozliczenia wydatków na samochody firmowe po nowemu

Nie ulega wątpliwości, że znowelizowane przepisy w głównej mierze uderzą w użytkowników drogich aut. Ustawodawca zostawił jednak otwartą furtkę tym, którzy do końca 2018 roku podpiszą nową umowę leasingu - tłumaczy Robert Nogacki, radca prawny z kancelarii Skarbiec.

 

Od Nowego Roku fiskus będzie miał nową broń

Od stycznia 2019 roku zmieni się funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej, co z pewnością odczują podatnicy. Zmiany nie są jednoznacznie złe, jednak z pewnością będą one stanowiły dla fiskusa potężny oręż w konfrontacji z podatnikami – tłumaczy Łukasz Chmielniak, adwokat.

 

Kopia certyfikatu rezydencji nie do każdej transakcji

Od stycznia 2019 roku będzie można korzystać z kopii certyfikatów rezydencji. Tym uproszczeniem zostaną jednak objęte tylko niektóre rodzaje transakcji. Podstawowe znaczenie będzie miała suma należności wobec jednego podmiotu.

 

Opodatkowanie bitcoinów: Nowe przepisy przyniosą kolejne problemy

Od stycznia 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania bitcoinów. Ministerstwo Finansów chciało uprościć i uatrakcyjnić rynek walut wirtualnych w Polsce. Jednak zdaniem ekspertów, niektóre zmiany są wręcz niekorzystne dla podatników.

 

 

PIT rozliczony przez skarbówkę może być pułapką

Dzięki nowej usłudze Twój e-PIT, nie trzeba już będzie składać rocznych zeznań podatkowych PIT. W pierwszym roku z uproszczenia ma skorzystać niemal 4 miliony podatników. Więcej pracy będą jednak miały firmy. Chęć skorygowania rozliczenia może dodatkowo ściągnąć kontrolę.

 

Nowe zasady kontroli utrudnią prowadzenie firmy

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadzają nowe zasady kontroli na legitymację. Łatwiej będzie również skontrolować podatnika pod jego nieobecność. Prezydent podpisał w czwartek nowelizację przepisów.

Exit tax będzie można zapłacić w ratach

Podatnicy, którzy po Nowym Roku będą przenosić swój majątek do innego państwa, zapłacą dodatkowy podatek od wyjścia, czyli tzw. exit tax. Dla większości wyniesie on 19 proc. Dodatkową daninę zapłacą także osoby fizyczne, mimo że przepisy unijne tego nie wymagają. Możliwe będzie rozłożenie na raty i zwrot podatku.

Wykorzystywanie samochodu w biznesie trzeba będzie udowodnić

Od stycznia przyszłego roku diametralnie zmienią się zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami. Pełne odliczenie kosztów będzie wymagało udowodnienia, że pojazd jest wykorzystywany w całości w ramach firmy. Zdaniem ekspertów, będzie to niemożliwe.

Zwrot wpłaconego podatku u źródła według nowych zasad

Od stycznia 2019 roku zmienią się zasady rozliczania podatku u źródła. Nowelizacja przepisów dotknie także jego zwrotu. Przedsiębiorcy będą musieli wypełnić kilka dodatkowych obowiązków, a także dostarczyć dodatkowe dokumenty.

Od stycznia fiskus nałoży wyższe kary

Ponad 21 mln zł w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa kara grzywny za wykroczenie wyniesie natomiast 225 zł. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem stawki minimalnego wynagrodzenia.

Podmioty powiązane złożą nowe deklaracje

Od stycznia 2019 roku podmioty powiązane będą miały obowiązek składania nowych informacji o cenach transferowych. Druki TP-R zastąpią formularze PIT/TP i CIT/TP. Ministerstwo Finansów liczy w związku z tym na uszczelnienie i uproszczenie systemu podatkowego.

Sprzedaż samochodu mniej korzystna podatkowo

Od stycznia 2019 roku diametralnie zmienią się zasady rozliczeń wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi w działalności gospodarczej. Trudniej będzie odliczyć w PIT ich całość. Stracą również ci, którzy będą chcieli sprzedać pojazd.

Kadry i BHP

W 2019 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS

Wiadomo już, ile wyniosą w 2019 roku składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą, czekamy jeszcze tylko na nową wysokość składki zdrowotnej. W porównaniu z 2018 rokiem składki wzrosną łącznie o ok. 90-100 zł i najprawdopodobniej przekroczą 1300 zł.

 

Jest nowy wzór kwestionariusza osobowego

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej udostępniło siedem nowych wzorów dokumentów dla pracowników i pracodawców, które są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku. To m.in. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kwestionariusz osobowy dla pracownika czy umowa o pracę.

 

W 2019 roku nowa pensja minimalna, nowe wskaźniki i stawki kadrowe

Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie w 2019 roku 2250 zł brutto. Na rękę to nieco ponad 1634 zł. Stawka godzinowa wzrośnie do 14,70 zł brutto. Nowa wysokość płacy minimalnej wpływa na wiele świadczeń, które w 2019 roku trzeba wyliczyć na nowo.

 

W 2019 roku handel tylko w ostatnie niedziele miesiąca

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele zostały zaostrzone - handel jest dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

 

W 2019 roku związki zawodowe nie tylko dla etatowych pracowników

Od 1 stycznia 2019 roku każdy, kto wykonuje pracę zarobkową, będzie miał prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Związkowcem będzie mógł więc zostać i samozatrudniony, i zleceniobiorca. Zmienią się też uprawnienia zakładowej organizacji związkowej i pojawią się nowe narzędzia prawne do sprawdzania liczebności związku. Zmian będzie więcej.

 

Mała firma - mały ZUS. Już od stycznia

Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w 2018 roku przychód nie wyższy niż 63 tys. zł, będą od stycznia 2019 roku płacić niższe składki ZUS, uzależnione od przychodu w poprzednim roku - im niższy przychód, tym niższe składki. Rząd liczy, że z małego ZUS skorzysta ponad 170 tys. drobnych firm, a zmiana poprawi ich przeżywalność.

 

Współczynnik do wyliczenia składek „małego ZUS” w 2019 r.

Przedsiębiorcy, którzy nie osiągają wysokich przychodów, od 1 stycznia 2019 r. będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wysokość będzie uzależniona od wysokości przychodów. ZUS opublikował wartość współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru tych składek.

 

W 2019 roku nie będzie już okresowych szkoleń BHP w biurach

Nowelizacja Kodeksu pracy, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku, znosi obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla ok. 5 mln pracowników administracyjno-biurowych.

 

Pracodawca sam zastąpi służbę BHP, jeśli zatrudnia do 50 pracowników

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca, który zatrudnia do 50 pracowników, będzie mógł samodzielne pełnić zadania służby BHP, o ile jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Do tej pory taką granicą była liczba 20 pracowników.

 

W 2019 roku ważne zmiany w prowadzeniu akt osobowych pracowników

Od 1 stycznia 2019 roku akta osobowe nowo zatrudnianych pracowników będą składać się z czterech części, a nie jak dotychczas - trzech. W ciągu 12 miesięcy do nowych warunków przechowywania trzeba dostosować wszystkie teczki pracowników.

 

W 2019 roku zmiany w wypłacie wynagrodzeń. Trudniej będzie dostać pensję do ręki

Od 1 stycznia 2019 roku nie będzie już potrzebna zgoda pracownika na przelew pensji na konto. Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzenia będzie zasadą, ale pracownicy, którzy nie mają konta w banku lub po prostu chcą dostawać pieniądze do ręki, wciąż będą mieć taką możliwość. Do nowych regulacji trzeba dostosować firmowe regulaminy.

 

W 2019 roku odpis na ZFŚS będzie wyższy

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku wyniesie 1229,30 zł.

 

Prawo w biznesie

Nowe poziomy odzysku i recyklingu dla kartonów po napojach

Od stycznia 2019 roku wzrasta poziom recyklingu odpadów wielomateriałowych, czyli głównie kartonów po napojach. Przewiduje to rozporządzenie ministra środowiska. Eksperci twierdzą jednak, że wskazane w nim poziomy będę nierealne do uzyskania.

 

Jak remontować, by skorzystać z ulgi w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. można odliczyć nawet 53 tys. zł w ramach nowej ulgi na termomodernizację domu. Minister inwestycji przygotował wykaz materiałów i usług nią objętą. Wśród nich są urządzenia grzewcze, okna i drzwi, a także koszty demontażu pieca.

 

Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska mają być skuteczniejsze

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy o krajowej sieci monitoringu środowiska i centralnym laboratorium badawczym. Natomiast już od sierpnia 2018 r. inspektorzy mogą prowadzić kontrole przez całą dobę i bez wcześniejszego zawiadomienia.

 

Zmiany dla spółek dopiero od 1 marca

Gdy ostatni członek zarządu spółki będzie chciał złożyć rezygnację, będzie musiał zwołać zgromadzenie wspólników. Wspólnicy będą mogli zdalnie podejmować uchwały. Takie zmiany zakłada tzw. pakiet MŚP. I choć większość jego przepisów, zwłaszcza podatkowych i z prawa pracy zaczyna obowiązywać już 1 stycznia, to te dotyczące kodeksu spółek handlowych dopiero od 1 marca.

 

100 tysięcy złotych kary dla producentów kosmetyków

Ponad 3 tysiące firm produkujących, bądź sprzedających kosmetyki, czekają duże zmiany. Na podstawie wchodzącej w życie od 1 stycznia ustawy będą im groziły wysokie kary za wprowadzanie na rynek produktów, które nie spełniają norm oraz za niezgłoszenie działań niepożądanych do nowo powstałego rejestru.

 

Koniec handlu energią poza giełdą

100 procent energii trafi na giełdę. Takie zmiany wprowadza nowelizacja prawa energetycznego. Zdaniem resortu energii, obligatoryjna sprzedaż na giełdzie ograniczy ewentualne wzrosty cen energii na rynkach hurtowych.

 

W 2019 roku rynek prywatnych obligacji czekają duże zmiany

Z danych portalu obligacje.pl wynika, że w 2018 r. wartość publicznych emisji spadła o połowę. W przyszłym roku ten wynik może być jeszcze gorszy - to przez zmiany w prawie. Wszystkie emisje będą musiały być rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Eksperci uważają, że wzrosną koszty emisji, zwłaszcza dla małych i średnich firm.

 

Właściciel nieruchomości nie powstrzyma firmy przed remontem wodociągu czy linii energetycznej

Po 1 stycznia 2019 roku starosta nada rygor natychmiastowej wykonalności każdej decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości na czas usunięcia awarii czy remontu gazociągu, wodociągu, linii energetycznej. Właściciele ziemi nie będą mogli wstrzymać prac nawet wówczas, gdy zaskarżą tę decyzję.

 

Od nowego roku dużo drożej za mieszanie śmieci

Jeżeli nie będziemy segregować odpadów, od 1 stycznia 2019 r. zapłacimy aż cztery razy więcej, niż za śmieci posortowane. W wielu gminach pojawią się też dwa nowe pojemniki na odpady. Zostaną też wprowadzone dotkliwe sankcje za brak lub nienależyte segregowanie odpadów.

 

Samorząd i administracja

Są wzory dokumentów dla urzędów i właścicieli gruntów w związku z ustawą uwłaszczeniową

Resort rozwoju udostępnił wzory dokumentów, które mają pomóc w realizacji ustawy przekształcającej użytkowanie wieczyste we własność. Urzędy mogą skorzystać m.in. z wzoru zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Mieszkańcom może przydać się szablon wniosku o wydanie zaświadczenia o własności lub zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty z wnioskiem o bonifikatę.

 

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny, zniżki też dla rodziców dorosłych dzieci

Resort rodziny poszerzył uprawnienia do zniżek dla dużych rodzin o rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, bez względu na aktualny wiek dzieci. Wniosek o wydanie karty można złożyć w urzędzie gminy lub przez internet.

 

Ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”

Program zapewnia wsparcie finansowe dla gmin na dożywianie mieszkańców. To forma pomocy dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji.

 

Od nowego roku znika użytkowanie wieczyste

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpi z mocy prawa i będzie odpłatne. Opłatę można uiszczać w ratach przez 20 lat, tak jak obecnie za użytkowanie wieczyste. Prawo przewiduje też bonifikaty, jeżeli właściciel wniesie opłatę jednorazową. Te będą jednak zależne m.in. od decyzji samorządów.

 

Będą przepisy wzmacniające bezpieczeństwo finansowe samorządów

Wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów i umożliwienie restrukturyzacji długu oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących zadłużania i regulacji w zakresie postępowań naprawczych zakłada ustawa, którą poparł Senat.

 

 

Zdrowie

Stomatolodzy muszą pilnie kupić separatory do rtęci

Od początku 2019 roku obowiązuje przepis, który wymaga od prawie wszystkich gabinetów stomatologicznych zainstalowania separatora amalgamatowego w celu usuwania rtęci ze ścieków. Taki sprzęt posiada zaledwie 5 proc. placówek, a musi je kupić ponad 30 tys. praktyk. Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie działań w tym zakresie , bo dentyści nie będą w stanie w tak krótkim czasie spełnić tego obowiązku.

 

Kompleksowa opieka w raku piersi ma zacząć działać w tym roku

Kobiety w Polsce, u których podejrzewa się raka piersi nie mogą teraz liczyć na szybką diagnostykę, a później leczenie zgodne z najnowszymi standardami. Zmienić to ma utworzenie tzw. Breast Cancer Units, czyli ośrodków proponujących wielospecjalistyczne podejście do pacjentki. Teraz mamy takie nieliczne jednostki i jest ich zdecydowanie za mało.

 

Leki dla pacjentów onkologicznych i chorych na SMA na nowej liście leków refundowanych

Za darmo będzie dostępny lek dla wszystkich chorych na SMA, pojawią się także nowe terapie dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową oraz dla chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca – to tylko niektóre nowości, które przynosi lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

 

Będzie refundowany lek dla chorych na rdzeniowy zanik mięśni

Lek dla chorych na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni znajdzie się na nowej liście leków refundowanych. To ważna wiadomość dla blisko 700 pacjentów. SMA to choroba rzadka o podłożu genetycznym. Lek opóźnia jej rozwój, ale jest bardzo drogi. Jeden zastrzyk kosztuje 90 tys. euro, a trzeba ich podać kilka.

 

Normy zatrudnienia pielęgniarek wymuszą likwidację tysięcy łóżek w szpitalach

Trzeba będzie zlikwidować ok. 4,5 tysiąca łóżek w szpitalach z powodu wprowadzenia od 1 stycznia 2019 r. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – wynika z szacunków przeprowadzonych wśród dyrektorów powiatowych lecznic. Problem w tym, że na rynku nie ma tylu specjalistek, by spełnić te wymagania.

 

Apteki prawie gotowe do realizacji e-recept, ale gorzej z ich wystawianiem

Ponad 70 procent aptek jest już w stanie zrealizować elektroniczną receptę. Jednak placówek, które teraz ją wystawią jest jak na lekarstwo - zaledwie 31 w całej Polsce. Lecznice mają czas do końca 2019 r. na to, by się do tego przygotować. To dla nich duże koszty. Resort zdrowia zapowiada, że w przyszłym roku zaproponuje kolejne dofinansowanie informatyzacji i nie wyklucza, że środki trafią także do przychodni specjalistycznych.

 

Zarezerwowane ponad 2 miliardy na staże i szkolenia dla lekarzy oraz pielęgniarek

Prezydent podpisał tzw. ustawę okołobudżetową. Przewidziano w niej 2,2 mld zł na staże podyplomowe lekarzy, dentystów oraz szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.

 

Obietnice ministra, czyli sześć dni urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek

Pielęgniarki i położne mają mieć sześciodniowy płatny urlop na udział w szkoleniach i dokształcanie się. To jedna z wielu obietnic, które padły w lipcu br. w porozumieniu podpisanym między ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i samorządem oraz związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych. Jednak nie wszystkie zapisy porozumienia udało się zrealizować.

 

Nowe przepisy zmuszą szpitale do skanowania leków

Do 9 lutego 2019 r. przedsiębiorcy mają czas na to, by na opakowaniach leków umieścić niepowtarzalny identyfikator oraz zabezpieczyć opakowania przed otwarciem. Tyle samo czasu mają szpitalne apteki na to, by kupić skanery i zatrudnić dodatkowy personel. Szefowie lecznic przyznają, że mają problem z dostosowaniem swoich systemów informatycznych do tego, który ma obowiązywać, gdy wejdzie tzw. dyrektywa fałszywkowa.

 

Oświata

Ferie za pasem

Już 14 stycznia część dzieci rozpocznie ferie zimowe - pierwsi wolne będą mieli uczniowie z województw: lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ostatnia tura ferii zakończy się 24 lutego.

 

Ocena nauczyciela mniej skomplikowana

Nowelizacja Karty Nauczyciela zmienia od 1 stycznia zasady oceniania pedagogów. Nauczyciel oceniany będzie raz na pięć lat i to już bez konieczności sięgania do szkolnych regulaminów. Dyrektor szkoły wystawi odpowiednią notę na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu ministra edukacji.

 

Od 2019 r. zmiany w dowozie dzieci do szkół

Przepis dotyczący dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół od 1 stycznia 2019 r. będzie bardziej elastyczny. Gminy nie będą dzięki temu musiały tłumaczyć się z finansowania realizacji tego zadania. Zmienią się także zasady finansowania stypendiów - biedniejsze gminy będą mogły dostać wyższą dotację na ten cel.

 

Minister podpisała rozporządzenie ws. subwencji oświatowej

Minister edukacji podpisała rozporządzenie określające wysokość subwencji oświatowej w 2019 r. Resort edukacji chce dopłacić na uczniów z podwójnego rocznika, którzy rozpoczną naukę w liceach. Więcej pieniędzy MEN chce przeznaczyć na kształcenie w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

 

Sześciolatek nie pójdzie do szkoły tańca

Zmieni się wiek uczniów przyjmowanych do szkół artystycznych. Resort kultury już przygotował rozporządzenie w tej sprawie. Obejmie m.in. szkoły tańca, szkoły muzyczne i cyrkowe. Przepisy z opóźnieniem dostosowane zostaną do zmian dotyczących obowiązku szkolnego sześciolatków.

 

Studenci

Aplikacja komornicza 2019: więcej zadań, wyższa opłata

Kompleksowe poznanie zasad etyki, praktyki u patrona i zajęcia organizowane przez radę komorniczą - to główne zadania aplikanta komorniczego. Opublikowano rozporządzenie, które ma uregulować zasady odbywania aplikacji komorniczej. Ma obowiązywać osoby, które rozpoczną zajęcia 1 stycznia 2019 r.

 

Opłata za aplikację notarialną nie taka wysoka

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę sprawiłby, że byłaby ona wyższa prawie o 400 zł. Dlatego resort sprawiedliwości zmieni współczynnik służący do wyliczenia tej kwoty. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

 

Wzrośnie opłata za egzamin komorniczy

Jest już rozporządzenie podwyższające opłatę za egzamin komorniczy. Resort sprawiedliwości wyszedł z założenia, że im bardziej skomplikowany egzamin, tym wyższe jego koszty. Zmiany będą obowiązywać już od 1 lipca 2019 r.

 

Aplikant w przyszłym roku zapłaci więcej

W 2019 roku wzrosną roczne opłaty za aplikacje prawnicze. Kandydaci na aplikantów zapłacą też więcej za egzamin wstępny - ma to związek z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyżki sięgną kilkuset złotych.

 

Prawo dla każdego

Zmiany w prawie lotniczym korzystne dla załóg i pasażerów

Poszerzenie możliwości prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów z zakresu lotnictwa cywilnego, utworzenie instytucji rzecznika praw pasażerów, ale też uregulowanie czasu pracy załóg - to niektóre ze zmian w podpisanej właśnie przez prezydenta nowelizacji prawa lotniczego. Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia br.

 

500 plus: W 2019 r. kryterium dochodowe zostanie podniesione

Minister Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego w programie "Rodzina 500 plus" w 2019 r. Zapowiadane zmiany mają związek ze wzrostem płacy minimalnej.