Do tej pory Kodeks pracy jako podstawową zasadę przyjmował wypłatę wynagrodzenia w gotówce (art. 86 § 3 k.p.). Inny sposób wypłaty wynagrodzenia był dopuszczalny, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik pisemnie wyraził zgodę. Od 1 stycznia 2019 roku zasada zostanie odwrócona, tzn. podstawową będzie wypłata pensji na konto, a jeśli pracownik będzie chciał dostawać gotówkę do ręki, to będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek.

 


Pracodawca ma nowe obowiązki informacyjne

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, w terminie 21 dni od wejścia w życie ustawy, czyli do 22 stycznia, pracodawca musi poinformować w sposób u niego przyjęty, pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie w gotówce o:

  • obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Piotr Strumiński, prawnik w Kancelarii Sobczyk i Współpracownicy tłumaczy, że obowiązek ten dotyczy wszystkich pracodawców i powinien być spełniony wobec pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych. Jedynym wyjątkiem będą pracodawcy, którzy wypłacają wszystkim zatrudnianym pracownikom wynagrodzenie na konto bankowe. - To w przypadku dużych pracodawców zazwyczaj się nie zdarza, a część pracowników, z różnych powodów, chce wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych - mówi prawnik. Pracodawcy, którzy wypłacali do tej pory wszystkim pracownikom wynagrodzenie na konto, nie muszą więc podejmować żadnych dodatkowych działań.

 

Wybór należy do pracownika

W ciągu 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy, pracownik powinien przekazać pracodawcy dane o numerze konta lub wniosek o wypłatę w gotówce. Może to zrobić w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jeśli pracownik w tym terminie nie przekaże pracodawcy swojej decyzji, to należy mu wypłacić wynagrodzenie tak, jak do tej pory, czyli do rąk własnych. - Nie ma urzędowego wzoru takiego wniosku. Musi go stworzyć pracodawca - mówi Maria Sobieska, ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer. Dodaje, że z oświadczenia musi wynikać dokładnie, kto żąda wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych i musi ono być podpisane. Ekspertka zwraca też uwagę, że do nowych regulacji trzeba dostosować regulaminy.

Sprawdź w LEX: Od 2019 r. nowe informacje przy wydawaniu świadectwa pracy >

Mail to za mało

Najłatwiej będzie przygotować wniosek w postaci papierowej, bo większość pracowników nie posiada kwalifikowanych podpisów elektronicznych ani kwalifikowanych certyfikatów. Czy wystarczy wysłać maila z oświadczeniem? - Uważam, że nie jest to dopuszczalne. Mówimy przecież o wniosku pracownika w niezwykle ważnej sprawie, jaką jest wypłata wynagrodzenia - wskazuje ekspertka. Przypomina też, że wniosek pracownika musi zostać wpięty do jego akt.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób realizować obowiązek informacyjny w związku ze zmianą zasad wypłaty wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r.? >

Większość wybiera przelew

Z danych Banku Światowego wynika, że w 2014 roku 77,8 proc. pracowników w Polsce otrzymywało wynagrodzenia na rachunki płatnicze. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prognozuje, że zmiana przepisów spowoduje wzrost o ok. 20 proc. liczby pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w formie bezgotówkowej. Ma również pomóc w zastąpieniu części transakcji gotówkowych transakcjami elektronicznymi (kartowymi, przelewami itp.). Płatności gotówkowe, w przeciwieństwie do elektronicznych, nie pozostawiają śladu, umożliwiając ukrycie transakcji. Sprzyjają więc szarej strefie.

Warto przeczytać: Koszty rekrutacji nowych pracowników coraz wyższe >

Regulaminy do zmiany

Zmiana w wypłacie wynagrodzenia na rachunek płatniczy wymagała również zmiany w katalogu danych osobowych udostępnianych pracodawcy. Nowe brzmienie art. 22(1) K.p. umożliwi pracodawcy żądanie podania rachunku płatniczego, na który będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Wypłata wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r.

W 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS

Płaca minimalna w 2019 r. i wysokość innych świadczeń

Czas pracy 2019

Współczynnik ekwiwalentowy 2019 r.

Zmiany w szkoleniach okresowych BHP i rozszerzenie możliwości pełnienia służby BHP przez pracodawców

Nowa składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >