PSL proponował, żeby pracownicy, którzy opiekują się dziećmi do 15. roku życia, pracowali każdego dnia o godzinę krócej. Podobny projekt PSL już raz trafił do Sejmu w maju 2017 roku. Został wtedy odrzucony w pierwszym czytaniu na wniosek PiS. W czwartek wieczorem za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 237 posłów, przeciw było 175, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Czytaj też: Specjalny urlop sposobem na łączenie ciąży z pracą >

PSL chciał zmian w Kodeksie pracy, które określałyby, że czas pracy pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, które nie ukończyło 15 roku życia, nie może przekraczać 7 godzin. Co ważne - skrócenie dnia pracy nie wiązałoby się z obniżeniem wynagrodzenia, pozostałoby ono na dotychczasowym poziomie. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień mógłby korzystać jeden z nich. Więcej o projekcie skrócenia dnia pracy dla rodziców czytaj tutaj >.

Czytaj też: Kto zapłaci za chorobowe w ciąży? Projekt trafił do komisji >

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy >

Ile urlopu rodzicielskiego ma pracownica jeżeli 6 tygodni urlopu wykorzystał ojciec dziecka? >

Czy należy załączyć odpis aktu urodzenia dziecka do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego? >

Czy pracownik może cofnąć oświadczenie o zamiarze powrotu z urlopu wychowawczego? >

Opieka nad dzieckiem >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >