Kto zapłaci za chorobowe w ciąży?

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, przygotowanego przez posłów Kukiz'15. Zaproponowali, aby za czas zwolnienia chorobowego w czasie ciąży – w okresie pierwszych 33 dni w danym roku kalendarzowym wypłacany był zasiłek chorobowy, a nie jak obecnie - 100 proc. wynagrodzenia za pracę, finansowanego w całości przez pracodawcę. Pracownica zachowałaby 100 proc. wysokości swojego wynagrodzenia, ale nie otrzymywałaby go w ramach wynagrodzenia za pracę, a w ramach zasiłku chorobowego, wypłacanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź w LEX: Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego >

Druga propozycja zmiany dotyczy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Posłowie Kukiz'15 chcą przyznać prawo do zasiłku chorobowego w przypadku choroby występującej w trakcie trwania ciąży już od pierwszego dnia objęcia ubezpieczeniem chorobowym, bez tzw. okresu wyczekiwania.

Więcej informacji o projekcie, w tym opinie ekspertów, tutaj: Czy ZUS przejmie wypłatę chorobowego w ciąży już od pierwszego dnia? >

 

Dwie perspektywy

- To rozwiązanie istotne z dwóch perspektyw: pracodawcy i pracownika - mówiła Elżbieta Zielińska z Kukiz'15, przedstawiając projekt zmian. Podkreślała, że zmiana miałaby szczególne znaczenie dla małych i średnich firm. - W dużych korporacjach ten problem nie jest tak dotkliwy, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają niewielu pracowników, bardzo odczuwają te obciążenia - mówiła. Podkreślała, że koszt wypłaty wynagrodzenia przez 33 pierwsze dni choroby, nie jest jedynym, jaki ponosi w takiej sytuacji pracodawca. Dochodzi jeszcze zaległy urlop wypoczynkowy, do którego pracownica w ciąży nabywa prawo, mimo swojej nieobecności w pracy. - To łącznie prawie 3 pensje - mówiła Zielińska i wskazywała, że młode kobiety nie są chętnie zatrudniane, bo pracodawcy mają z tyłu głowy, że mogą być większym kosztem.

Sprawdź w LEX: Czy wypowiedzenie wręczone pracownikowi w dzień na który później przedstawił zwolnienie jest skuteczne? >

- Przechodzenie na chorobowe w ciąży będzie rosnącym problemem, bo takie są uwarunkowania cywilizacyjne - mówiła Zielińska. Powoływała się na dane WHO, z których wynika, że coraz więcej kobiet ma problemy z utrzymaniem ciąży.
Utrzymanie młodych kobiet na rynku pracy jest niezwykle istotne. Na tym powinniśmy się skupić - mówiła Zielińska. W związku z narastającymi problemami demograficznymi powinniśmy dążyć do elastyczności i zmian, które z jednej strony zachęcą kobiety do pozostawania na rynku pracy, a z drugiej zapewnią stabilność.

Sprawdź w LEX: Choroba pracownika a wynagrodzenie >

- To projekt, który może pozwolić pracodawcom nie bać się zatrudniać młodych kobiet - podsumowała Zielińska, prosząc o skierowanie projektu do dalszych prac w komisji.

 


Czy FUS ma na to pieniądze?

- Projekt przewiduje, że ciężar wypłat przeszedłby do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - mówiła Barbara Bartuś z PiS, ale nie wskazuje skutków finansowych tej zmiany - podkreślała. Przypomniała, że już teraz do FUS wpływa mnie składek, niż potrzeba na wypłaty świadczeń. - Zmiana musiałaby w związku z tym wiązać się z podniesieniem składki chorobowej dla wszystkich pracujących (obecnie wynosi 2,45 proc. wynagrodzenia) - mówiła. Na problemy FUS wskazywał też Marcin Zieleniecki, wiceminister w MRPiPS. Przypomniał, że z prognoz na 2019 rok wynika, że FUS będzie miał 14.800 mln zł przychodów i 23.800 mln zł wypłat, a to oznacza, że deficyt tego funduszu wyniesie 9 mld zł.

Czytaj też: Specjalny urlop sposobem na łączenie ciąży z pracą >

Dyskusja będzie trwała

- Ten temat wymaga pogłębionej analizy - mówiła Agnieszka Hanajczyk z PO. - Godzi interesy pracodawców i pracowników, a takich projektów nie ma wiele - wskazała Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15. - To dobre rozwiązania prorodzinne, proaktywizujące, proprzedsiębiorcze, projekt, który nie wyklucza, a łączy - podkreślała Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej.

W związku z tym, że wszystkie kluby opowiedziały się w piątek za dalszymi pracami nad projektem, marszałek Sejmu zdecydował, że zajmie się nim komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Świadczenia w razie choroby z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych >

Procedura: Okres zasiłkowy >

Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych >

Ochrona zdrowia pracownicy w ciąży >

Obowiązek przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy >

Czy dopuszczalna jest zmiana rozkładu czasu pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >