Więcej pracujących

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw sięgnęła 6232,4 tys. osób, choć dane te są niepełne, gdyż uwzględniają wyłącznie podmioty zatrudniające powyżej 9 osób. Patrząc na strukturę przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia realne zatrudnienie w tym sektorze jest wyższe. Porównując tę liczbę z danymi sprzed roku, widać wyraźnie, że nastąpił wzrost zatrudnienia o 3 proc., zaś od października wzrost ten wyniósł 0,1 proc.. Oznacza to, że sektor przedsiębiorstw nadal wykazuje duże zapotrzebowanie na pracowników.

Sprawdź w LEX: Płaca minimalna w 2019 r. i wysokość innych świadczeń >

 


Wyższe wynagrodzenia

Wzrostowi liczby zatrudnionych towarzyszy znaczący wzrost przeciętnego wynagrodzenia, które w listopadzie 2018 roku wyniosło 4966,61 zł brutto, co oznacza, że było wyższe rok do roku o 7,7 proc.. Dla porównania rok wcześniej wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4610,79 zł i wzrosło w stosunku do listopada 2016 o 6,5 proc.. Dynamika wzrostu wynagrodzeń  należy więc do rekordowych, tym bardziej, że widoczny jest również dość znaczący wzrost w stosunku do miesiąca poprzedzającego (o 0,9 proc.).

Czytaj na Prawo.pl: Ukraińcy oczekują więcej, nie biorą już każdej pracy >

 

Trzeba zapłacić więcej, żeby zdobyć nowych pracowników i utrzymać obecnych

Dane dotyczące wynagrodzeń wskazują na to, że pracodawcy znacząco zwiększają nie tylko budżety wynagrodzeń w związku ze wzrostem liczby pracujących, ale i przeciętne płace, mając na uwadze ograniczenie rotacji pracowników. Przy obecnym rynku pracy koszty związane z rekrutacją nowego pracownika są stosunkowo wysokie. Sam proces nie zawsze kończy się sukcesem, stąd też działania mające na celu zatrzymanie pracujących osób, nie tylko poprzez zwiększenie wynagrodzenia, ale również przez rozwój programów oferujących dodatkowe benefity.

Monika Fedorczuk

ekspert do spraw rynku pracy Konfederacji Lewiatan