Płatne szkolenie wprowadza projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który właśnie został przekazany do konsultacji. Dokument zakłada wprowadzenie 6-dniowego szkolenia dla pielęgniarek i położnych np. na udział konferencjach naukowych i kursach. W czasie tego urlopu pielęgniarki i położne będą mogły także podnosić kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych lub dokształcających. Prawo do takiego dodatkowego urlopu mają mieć od 1 stycznia 2019 r.  

Co zawiera pakiet Szumowskiego dla pielęgniarek czytaj tutaj>>

 


Pielęgniarka będzie musiała złożyć wniosek

Pielęgniarka czy położna, by móc skorzystać z takiego urlopu będzie musiała złożyć wniosek i otrzymać zgodę pracodawcy. Zgodnie z projektem będzie jej przysługiwało 6 dni roboczych rocznie płatnego urlopu według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Wprowadzenie płatnego urlopu wynika z realizacji porozumienia zawartego 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Padło w nim wiele obietnic.

Pielęgniarki: Podwyżki są niższe niż obiecał minister zdrowia czytaj tutaj>>

Podwyżki weszły w życie

Najważniejsze zapisy dotyczyły włączenia dodatków do pensji. Od 1 września br. wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek wzrosło o 1100 zł, a kolejne 100 zł ma być podniesione od 1 lipca 2019 r.

- Zdecydowana większość zapisów z tego porozumienia jest realizowana – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. – Najważniejsze dla nas było zapewnienie kontynuacji dodatków do pensji i to się stało. Cieszymy się także z tego, że od 1 stycznia 2019 r, czyli zgodnie z zapisami porozumienia, zaczną obowiązywać normy zatrudnienia, bo to oznacza, że dyrektorzy szpitali nie będą mogli już oszczędzać na etatach pielęgniarek.

 

Normy zatrudnienia od 1 stycznia 2019 r.

W porozumieniu z pielęgniarkami minister Szumowski zobowiązał się, że od 1 stycznia 2019 r. wprowadzi normy zatrudnienia pielęgniarek w szpitalnictwie otwartym i słowa dotrzymał.

Dyrektorzy szpitali: Będziemy likwidować łóżka, bo jest za mało pielęgniarek, by spełnić normy zatrudnienia czytaj tutaj>>

Normy wprowadza rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Od 1 stycznia przyszłego roku szpitale, żeby dostać pieniądze z NFZ, będą musiały spełnić normy zatrudnienia, które w oddziałach zachowawczych wynoszą - 0,6 na łóżko, 0 ,7 - w oddziałach zabiegowych i 0,8 na oddziałach pediatrycznych. Dokument podaje wymiar etatu w przeliczeniu na łóżka na oddziałach oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego i położniczego.

Odpowiedzialność pielęgniarek zatrudnionych na kontrakcie. Analiza czytaj tutaj>>

 

Nie ma porady  pielęgniarskiej

Porozumienie zakładało wprowadzenie porady pielęgniarskiej jako nowego świadczenia odrębnie finansowanego przez NFZ. Miało się ono pojawić w systemie od 1 stycznia 2019 r,. ale wiadomo, że w tym czasie nie uda się go wprowadzić. Nie znamy jeszcze nawet jego szczegółów.

- Jeśli chodzi o poradę pielęgniarską, prace w NFZ są na zaawansowanym poziomie. W przyszłym roku powinna taka porada zostać wprowadzona. Wtedy pielęgniarki będą mogły przyjmować pacjentów, badać ich i przepisywać recepty. Często robią to już w tej chwili, ale teraz NFZ przeznaczy dodatkowe środki na ten cel. Będzie je można wykorzystać tylko na poradę pielęgniarską  – podkreśla Małas.

Pielęgniarki z centrów krwiodawstwa nie dostaną podwyżek na nowych zasadach czytaj tutaj>>

Nie ma kampanii

W porozumieniu zapisano także, że ministerstwo zdrowia razem z OZZPiP oraz NRPiP będą prowadzić wspólne kampanie społeczne, które mają zachęcić młodych ludzi do wybierania zawodu pielęgniarki i położnej. Sytuacja w pielęgniarstwie jest dramatyczna, dlatego takie działania są konieczne. W Polsce współczynnik pielęgniarek na 100 tysięcy mieszkańców jest jeden z najniższych w Europie. 

Jednak takiej kampanii nie rozpoczęto. Pojawiły się za to stypendia ze środków unijnych dla studentek ostatnich lat studiów pielęgniarstwa, by zachęcić je do wyboru tego zawodu.

90 mln zł na zwiększenie liczby pielęgniarek czytaj tutaj>>

Strategia jako dokument rządowy

W porozumieniu zapisano, że do końca 2019 r. resort razem z samorządem pielęgniarskim oraz związkami zawodowymi będzie pracował dalej nad „Strategią rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.

Dokument został przyjęty przez ministra zdrowia pod koniec 2018 r., lecz samorząd pielęgniarski oraz związek zawodowy pielęgniarek i położnych chcą, by ten dokument pokazujący co trzeba zrobić, by w przyszłości nie zabrakło w Polsce pielęgniarek i położnych został przyjęty także przez rząd.

Organizacje chcą, by Strategia stała się dokumentem rządowym, by na jego realizację zabezpieczyć dodatkowe środki. Resort ma w planach, by Strategię przyjął rząd. Ale kiedy? Nie wiadomo.

Tajemnica zawodowa pielęgniarek czytaj tutaj>>

Rozwiązanie na strajki

W porozumieniu znalazł się zapis, w który obie strony i społeczna, i rządowa zobowiązały się, że będą obie dążyć do rozwiązywania lokalnych sporów w podmiotach lecznicach, w których uczestniczą środowisko pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia tłumaczył, że będą wspólnie z przedstawicielami Związku i Izby oraz strony rządowej oraz lokalnej społeczności szukać rozwiązań konfliktów. OZZPiP w porozumieniu zobowiązał się, że nie będzie podejmował ogólnopolskich akcji protestacyjnych do stycznia 2021 r., jeśli zapisy tej umowy będą realizowane.