Ministerstwo Zdrowia poinformowało na swojej stronie internetowej, że w konkursie organizowanym w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój do wzięcia jest łącznie 90 mln zł.

 „Konkurs kierujemy do uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które wdrożą programy rozwojowe dla uczelni ukierunkowane na zwiększenie liczby absolwentów oraz zakładają program wsparcia absolwenta” – podkreśla resort.

Program przewiduje wsparcie w postaci stypendium w wysokości 800 zł dla najlepszych studentów,  płatne praktyki zawodowe,  zajęcia dodatkowe oraz zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania podczas praktyk.

Jakie wsparcie dla absolwentów

Dla absolwentów przewidziano pomoc w znalezieniu zatrudnienia w podmiotach leczniczych. Mogą także liczyć na pomoc w znalezieniu i odbywaniu cyklu zawodowych szkoleń medycznych oraz mają  możliwość otrzymania dwuletniego stypendium w wysokości max. 1 000 zł brutto miesięcznie, pod warunkiem podjęcia pracy na etat w podmiocie leczniczym i udział w kursach.

MZ podkreśla, że uczelniom, które planują złożyć wniosek o dofinansowanie, zapewnią indywidualne wsparcie merytoryczne w ramach inicjatywny STEP – Sprawdź Swój Ewentualny Projekt.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 2 do 31 lipca 2018 r.

 

Kończą studia i nie chcą pracować w zawodzie pielęgniarki

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wielokrotnie zapowiadał, że chcą podjąć działania, które mają poprawić sytuacji zawodową pielęgniarek i położnych. Resort podawał, że planuje, by program stypendialny ruszył w październiku. Miałby być sfinansowany z funduszy UE.

O tym, że za kilka lat ponad 70 tysięcy pielęgniarek uzyska prawo do emerytury i będzie mogło odejść z zawodu czytaj tutaj>>

Zdaniem resortu te dodatkowe pieniądze mają zachęcić absolwentów tych kierunków do podejmowania pracy w zawodzie. Teraz aż 30 proc. absolwentów szkół pielęgniarskich nie pracuje w zawodzie.

MZ chce, by stypendium było przyznawane już pod koniec studiów i przez pierwsze dwa lata po podjęciu pracy. Pieniądze otrzymywałyby ci absolwenci, którzy zdecydują się na pracę w placówce mającej umowę z NFZ.

W 2015 r. wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na tysiąc mieszkańców w Polsce wynosił 5,2, podczas gdy średni w krajach OECD to 9,0.