Egzamin komorniczy będzie dłuższy i bardziej skomplikowany, już w 2019 r. kandydaci na komorników będą go pisać przez trzy dni. Wzrosną więc koszty przeprowadzenia egzaminów.

 

 


 

Opłata wyższa o 30 proc.

Opłata nadal będzie zależała od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz od współczynnika określonego w rozporządzeniu. Współczynnik ten wzrośnie do 80 proc.  - w przyszłym roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wynosić 2250 zł, czyli opłata za egzamin komorniczy wyniesie 1800 zł.

Jak podkreśla resort sprawiedliwości w uzasadnieniu, opłata w tej wysokości przewidziana jest w przypadku egzaminów: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego.

 

Są już wstępne wyniki egzaminów na aplikacje>>

 

Podwyżka nie na najbliższym egzaminie

Podwyższony współczynnik nie będzie obejmował egzaminu, który odbędzie się 7 marca 2019 r. Opłata wyniesie 1 125 zł. Osoba, która odbyła aplikację, dołącza do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego zaświadczenie o odbyciu aplikacji oraz dowód uiszczenia opłaty.

 

Osoba, o której mowa w art. 11 ust. 4, dołącza do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego:

  1. kwestionariusz osobowy;
  2. życiorys;
  3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;