Komisarz RE: media publiczne stają się rządowymi

Coraz bardziej rozpowszechnia się zjawisko podejmowania przez rządy państw prób przekształcenia nadawców publicznych w nadawców rządowych twierdzi Nils Muižnieks, komisarz Rady Europy do spraw praw...

13.05.2017

Spółka celowa często występuje w praktyce notarialnej

W przypadku transakcji nabycia praw udziałowych przez inwestorów (w tym zagranicznych) w polskich spółkach bardzo często pojawia się konieczność posłużenia się przez inwestora inną polską spółką jako...

11.05.2017