SN: nie likwidujcie Sądu Najwyższego

Przekazanie tak istotnej władzy ministrowi sprawiedliwości prowadzi do kolizji z zasadami podziału i równowagi władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przez co dochodzi do braku gwarancji...

18.07.2017

Biznes protestuje przeciwko zmianom w sądach

Zmiany dokonywane w polskim wymiarze sprawiedliwości na pewno nie sprzyjają wizerunkowi Polski w oczach przyszłych i już obecnych na naszym rynku inwestorów stwierdzają nawiększe w Polsce organizacje...

18.07.2017

Dr Kawecki: bank będzie mógł profilować klienta

W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje się profilowanie klientów banków. Ale wyłącznie w wyraźnie wskazanych w ustawie przypadkach, w tym w związku z realizacja ciążącego na...

18.07.2017

Słodkie owoce zatrutego drzewa

W ostatnim czasie pojawiają się opinie, że w prawie polskim obowiązuje, także w sądowym postępowaniu cywilnym, zakaz przedstawienia dowodu uzyskanego w sposób sprzeczny z prawem. To pogląd wadliwy...

17.07.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski