Szef "Iustitii" chwali zawetowanie ustaw o SN i KRS

Dwa weta prezydenta to krok w bardzo dobrym kierunku, prezydent stanął po stronie światła - tak decyzję Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa ocenił...

24.07.2017

UOKiK chwali nową ustawę o kredytach hipotecznych

To pierwsza ustawa, która kompleksowo i szczegółowo reguluje proces reklamowania, oferowania, zawierania i wykonywania umów o kredyt hipoteczny tak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenia...

22.07.2017

SN: nie likwidujcie Sądu Najwyższego

Przekazanie tak istotnej władzy ministrowi sprawiedliwości prowadzi do kolizji z zasadami podziału i równowagi władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przez co dochodzi do braku gwarancji...

18.07.2017

Biznes protestuje przeciwko zmianom w sądach

Zmiany dokonywane w polskim wymiarze sprawiedliwości na pewno nie sprzyjają wizerunkowi Polski w oczach przyszłych i już obecnych na naszym rynku inwestorów stwierdzają nawiększe w Polsce organizacje...

18.07.2017

Dr Kawecki: bank będzie mógł profilować klienta

W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje się profilowanie klientów banków. Ale wyłącznie w wyraźnie wskazanych w ustawie przypadkach, w tym w związku z realizacja ciążącego na...

18.07.2017