Prezes ZUS zapowiada uproszczenie struktur Zakładu

Ubezpieczenia społeczne

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska chce uproszczenia struktur w ramach trwającego przeglądu funkcjonowania firmy i jego kadr, zapowiada zmiany struktury organizacyjnej Zakładu, które rozpoczną się...

02.11.2016