W sumie od 16 maja do ZUS wpłynęło ponad 161 tys. zgłoszeń ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) i ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych) z wskazanym wykonywanym zawodem.

Czytaj w LEX: Od 16 maja 2021 r. zmiany w zgłoszeniach do ZUS >

Blisko 126 tys. zgłoszeń ZUS ZUA

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że liczba ZUS ZUA w których wykazano sześciocyfrowy kod zawodu wyniosła niemal 126 tys.

- Najliczniejszym zawodem jest pracownik ochrony fizycznej – ta grupa zawodowa stanowi 4,5 proc. wszystkich wykazywanych zawodów w dokumentach zgłoszeniowych. Drugą pozycję – ok 2,6 proc. – zajmują jednocześnie sprzedawca i kierowca samochodu ciężarowego. Trzecia pozycja należy do magazynierów – robotnik magazynowy, magazynier – 2,3 proc. – wskazała szefowa Zakładu.

Zwróciła uwagę, że analizując szczegółowo dane ZUS ZUA, na poziomie trzycyfrowych kodów, w grupie pracownicy usług ochrony, dla której złożono najwięcej dokumentów zgłoszeniowych, wykazano 15 różnych zawodów. Najliczniejsze to: pracownik ochrony fizycznej, pozostali pracownicy ochrony osób i mienia, portier, pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani czy ratownik wodny – wymieniła prof. Uścińska.

Zobacz procedurę w LEX: Zgłoszenie do ubezpieczeń >

Ponad 35 tys. zgłoszeń ZUS ZZA

Z kolei liczba dokumentów ZUS ZZA wyniosła ponad 35 tys. - Tu na pierwszej pozycji plasuje się ankieter – 11,6 proc. ze wszystkich zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego. Drugie miejsce to pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani – 3,2 proc., czyli niemal czterokrotnie mniej niż zawód ankietera. Pracownicy ochrony fizycznej do ubezpieczenia zdrowotnego stanowią 1,7 proc. wszystkich zawodów wykazanych w tym zgłoszeniu i uplasowali się na szóstym miejscu pod względem liczebności złożonych dokumentów – podkreśliła prezes ZUS.

- Analizując trzycyfrowy kod zawodu, to na prowadzenie wysuwa się grupa zawodowa: pracownicy do spraw informowania klientów, która stanowi 13,7 proc. ogółu wszystkich dokumentów ZUS ZZA. W tym obszarze płatnicy składek wykazali 16 kodów. Pierwsza piątka to ankieter, pozostali ankieterzy, rejestratorka medyczna, pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center), recepcjonista hotelowy – dodała prof. Uścińska.

Czytaj też: ZUS każe zwracać zasiłki, ale sam wpłaconych składek oddawać nie zamierza >

Informacja o kodzie zawodu będzie wykorzystywana głównie do celów statystycznych np. przy tworzeniu polityki państwa na najbliższe lata, w tym zdrowotnej. Potrzeba pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych o wykonywanym przez ubezpieczonego zawodzie wynika także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne, m.in. przez ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze i uczelnie.