Karta praw podstawowych wyzwaniem dla sędziów

Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przenika powoli do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale nadal jest to punkt odniesienia stawiający przed sędziami poważne wyzwania prawne -...

05.06.2015

Adam Bodnar: Rzecznik powinien być bardziej aktywny

Rzecznik praw obywatelskich powinien częściej, głośniej i szybciej reagować na wydarzenia, w których może w Polsce dochodzić do naruszania praw człowieka - twierdzi dr Adam Bodnar, który jest...

03.06.2015

Nową ustawę o OZE już „doprecyzowują”

W lutym uchwalona została nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii. Obowiązuje od niespełna dwóch miesięcy i już konsultowana jest jej nowelizacja. Oficjalnie w celu doprecyzowania niektórych...

01.06.2015

RPO: potrzebne prawo dla kantorów internetowych

Mimo że działalność kantorów internetowych bardzo rozwinęła się, ciągle nierozwiązane są problemy związane z brakiem stosownych regulacji prawnych dotyczących ich działalności alarmuje rzecznik praw...

30.05.2015

Biuro podróży odpowiada za zmarnowany urlop

Orzecznictwo stoi na stanowisku, że dyskomfort psychiczny uczestnika imprezy turystycznej uzasadnia przyznanie mu odszkodowania od biura podróży. Jest to bowiem przykład szkody niemajątkowej - pisze...

30.05.2015

Prof. Zoll: magister może być dobrym sędzią TK

Nie uważam za błąd, że do kandydowania do Trybunału wystarczy magisterium z prawa i 10 lat pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub stanowieniem prawa - mówi prof. Andrzej Zoll, komentując...

29.05.2015

Banki mogą stosować zakazane klauzule bezkarnie?

Niedawny wyrok Sądu Najwyższego dotyczący sporu frankowego kredytobiorcy z bankiem pokazuje, że ochrona konsumentów przed nieuczciwymi klauzulami nie przyjęła się w Polsce - pisze adwokat Andrzej...

29.05.2015

SN krytycznie o stanowionym w Polsce prawie

O niedoskonałości stanowionego prawa mówiono podczas czwartkowego zgromadzenia ogólnego Sądu Najwyższego, który podsumował swą działalność w 2014 r. RPO Irena Lipowicz wyraziła obawy związane z...

28.05.2015