Czy pozbawiony wolności musi płacić alimenty?

Analiza orzecznictwa w sprawach rodzinnych wskazuje, że co do zasady sądy przyjmują, iż rodzic odbywający karę pozbawienia wolności jest zobowiązany do łożenia alimentów na rzecz dziecka. Wyrażane są...

23.06.2015

Piecza zastępcza wciąż w budowie

Obowiązująca od ponad trzech lat ustawa wprowadziła dotychczas nieznane instytucje w zakresie pieczy zastępczej i zasad wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo...

23.06.2015

Dozór elektroniczny może stracić na popularności?

Wchodząca od 1 lipca nowelizacja Kodeksu karnego spowoduje, że kara wykonywana w systemie dozoru elektronicznego przestanie być najmniej dolegliwą formą pozbawienia wolności, a stanie się najcięższą...

22.06.2015

Trwa spór o obowiązki kuratora osoby nieobecnej

Jest spornym w orzecznictwie, jakie obowiązki ciążą na kuratorze nieobecnej strony postępowania sądowego lub administracyjnego. Wątpliwości budzi, czy zasadniczym zadaniem jest reprezentacja w...

22.06.2015

Ewidencja czasu pracy sędziego byłaby bardzo trudna

Prof. Teresa Liszcz jest przeciwna wprowadzeniu ewidencji czasu pracy sędziego. - Gdyby wprowadzić taką ewidencję, to trzeba by uwzględnić czas spędzony nad aktami w domu i czas poświęcony na...

21.06.2015

Adwokat: dozór elektroniczny ma potencjał rozwojowy

W mojej ocenie system dozoru elektronicznego jest rozwiązaniem, które sprawdziło się w warunkach polskich. Niepokoi jednak to, że występują problemy z maksymalnym wykorzystaniem jego potencjału. Czy...

20.06.2015

Radcom sprawy karne z wyboru, adwokatom z urzędu?

Tego rodzaju wnioski można wyciągnąć z nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przewidującego jedną listę obrońców z urzędu, bez podziału na adwokatów i radców - twierdzi adwokat Andrzej...

19.06.2015