KRS: Rada musi mieć czas na ocenę projektu

Projekty zmian w prawie, do których opinię powinna przedstawić także Krajowa Rada Sądownictwa, przekazywane są temu organowi często w ostatniej chwili. Brak zrozumienia dla kolegialnej zasady pracy...

17.08.2015

Nowe przepisy spadkowe mają zwiększyć pewność prawa

Nowe zasady odnoszące się do spraw spadkowych w Unii Europejskiej mają zwiększyć pewność i przewidywalność prawa oraz uchronić spadkobierców przed trudnościami, jakie wiązały się z realizacją ich...

16.08.2015

Drony to nowe wyzwanie dla ochrony danych osobowych

Wprawdzie drony same w sobie nie kreują nowych, nieznanych dotąd zagadnień prawnych, jednak ich specyfika powoduje, że przestrzeganie niektórych zasad ochrony danych osobowych jest w przypadku dronów...

16.08.2015

Dobra restrukturyzacja to duże wyzwanie

Doprowadzenie do porozumienia, które jest akceptowalne dla wszystkich zaangażowanych stron, było nie lada wyznaniem. Tak Kinga BanaszakFilipak, wiceprezes PBG SA komentuje proces wychodzenia tej...

14.08.2015

Język prawny może też mieć wymiar perswazyjny

Język może służyć nie tylko do przekazywania informacji, ale też do oddziaływania na zachowania człowieka. Także w tekście prawnym, gdzie umożliwia osiąganie efektu perswazyjnego, mimo że nie jest to...

13.08.2015

Bezpłatna pomoc nie tylko dla najuboższych

Darmowe poradnictwo prawne miało przysługiwać tylko najuboższym. Ostatecznie jednak katalog uprawnionych rozdęto jednak do tego stopnia, że nie ma przeszkód, by skorzystali z tego systemu nawet...

11.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski