Niejasna ustawa o działalności leczniczej

Ustawa o działalności leczniczej nie należy do najczytelniejszych i najprecyzyjniejszych aktów prawnych. Jest to dokument mocno rozbudowany, który zawiera wiele nowych, dotychczas nie występujących w...

04.12.2011

Marek Celej: mniej spraw, więcej na pensje sędziów

Zmniejszenie kognicji sądów mogłoby spowodować oszczędności dla budżetu, które można przeznaczyć na sędziowskie wynagrodzenia sugeruje Marek Celej sędzia sądu apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w...

03.12.2011

Prezes Notariatu: egzamin powinien być ustny

Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej jest zadowolony z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30 listopada. Trybunał stwierdził zgodność z konstytucją przepisów ustawy Prawo o notariacie...

02.12.2011

Jak pomagać skutecznie? Instrumenty filantropii

Rozwojowi działalności filantropijnej niewątpliwie sprzyjają zachęcające uregulowania prawno-podatkowe. Widać to na przykładzie krajów o dłuższej tradycji filantropijnej, w szczególności USA,...

02.12.2011

Kontakt z wójtem przez internet

Wójtowie i burmistrzowie są kontrolowani przez rady i sejmiki, i podobnie jak one, są zobowiązani kierować się dobrem wspólnoty samorządowej i utrzymywać stałe kontakty z mieszkańcami. Ustawa o...

02.12.2011

Rośnie rynek prawników na abonament

Pakiety na usługi prawnicze zyskują zwolenników wśród firm i mogą powtórzyć sukces abonamentów medycznych. Na naszym rynku pojawiły się firmy, które oferują usługi prawnicze na abonament. Działa to...

30.11.2011

MS: lepiej zapobiegać narkomanii niż leczyć i karać

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Myślę, że nikt z nas nie znajdzie argumentów, by zanegować to oczywiście i zasadne twierdzenie. Każda chwila zainwestowana w edukację i profilaktykę to lata zysku dla...

30.11.2011

Unijne pieniądze pod specjalnym nadzorem

Środki pochodzące z funduszy europejskich odgrywają obecnie strategiczną rolę w finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. W szczególności z wydatkowaniem tych środków przez instytucje sektora...

28.11.2011

Zdrowie więźniów wymaga specjalnej troski

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie gwarantuje osobom fizycznym prawa do powszechnej ochrony zdrowia. Jednak w odniesieniu do osób pozbawionych wolności, z uwagi na ich...

27.11.2011

Prezes KRRP: sukces przedstawicielki radców i adwokatów

To ogromne wyróżnienie dla naszego kraju, samorządu radców prawnych i samorządu adwokackiego. Działając wspólnie udało nam się dokonać rzeczy, która jeszcze niedawno wydawała się niemożliwa Polka,...

26.11.2011

Dwudziestolecie Polski w Radzie Europy. I co dalej?

Nie ulega wątpliwości, że członkostwo Polski w Radzie Europy było jedną z najważniejszych zewnętrznych determinant przemian demokratycznych w Polsce po 1989 r. i transformacji jej systemu prawnego -...

26.11.2011

Fundacja Helsińska przeciw przywróceniu kary śmierci

Działacze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z oburzeniem przyjęli zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego złożenia w Sejmie projektu przywrócenia w Polsce kary śmierci. "Uważamy, że stosunek do kary...

25.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski