Prawo pierwokupu nieruchomości - nowa monografia

Problematyka prawa pierwokupu nieruchomości jest bardzo rozbudowana została uregulowana w ponad 20 aktach prawnych. Stosowanie przepisów dotyczących prawa pierwokupu w praktyce jest dość trudne ze...

19.12.2017