Mecenas przez ponad 14 lat współpracował z jedną z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce, a w ostatnim czasie związany był z notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółką budowlaną należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej, gdzie odpowiadał m. in. za doradztwo strategiczne w sprawach związanych z postępowaniami spornymi, zajmując przez ostatnie lata stanowisko Head of Litigation. 

Jest arbitrem wpisanym na listę rekomendowanych arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Czytaj: Technologia i specjalizacja lekarstwem na covidowy kryzys na rynku prawnym>>

Wieloletnia praktyka przy największych kontraktach

Ma również wieloletnią praktykę w obsłudze świadczonej bezpośrednio przy realizacji największych kontraktów budowlanych i projektów inwestycyjnych, sporach budowlanych, zarządzaniu roszczeniami, jak również budowaniu strategii procesowych.

- Rozwiązywanie sporów i arbitraż to bardzo mocny obszar działania DWF (Poland). Dołączenie Łukasza stanowi istotne wzmocnienie naszego zespołu, a jego wiedza ekspercka i doświadczenie zdobyte zarówno w topowych firmach prawniczych jak i w biznesie pozwoli rozszerzyć naszą ofertę dla klientów i przyczyni się do dalszego wzrostu konkurencyjności tej specjalizacji pod naszym szyldem – dodaje Michał Pawłowski, Partner Zarządzający DWF (Poland).