Obejmując stanowisko wiceprezesa Małgorzata Surdek-Janicka będzie pierwszą osobą z Polski we władzach paryskiego Sądu Arbitrażowego (International Chamber of Commerce – ICC). 

- Uczestniczenie w pracach Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC polega na podejmowaniu istotnych decyzji proceduralnych przewidzianych Regulaminem Arbitrażowym ICC w sporach pomiędzy stronami z całego świata, np. dotyczących wniosków o wyłączenie arbitra czy zatwierdzenie projektów wyroków przedstawianych przez trybunały arbitrażowe rozstrzygające konkretne spory według Regulaminu Arbitrażowego ICC. Objęcie roli wiceprezesa Sądu ICC oznacza dla mnie dodatkowo przewodniczenie sesjom Sądu, a także udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących strategii Sądu, jego rozwoju oraz promocji. Ta nominacja jest wyróżnieniem nie tylko dla mnie osobiście, ale przede wszystkim dla Polskiego Komitetu Narodowego ICC oraz szerzej – całego polskiego środowiska arbitrażowego – podkreśla Małgorzata Surdek. 

Czytaj także: Zmiany w procedurze cywilnej ułatwiają polubowne rozstrzyganie sporów o uchwały spółek kapitałowych>>
 

Najważniejszy na świecie arbitraż

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC w Paryżu jest najczęściej wybieraną instytucją arbitrażową administrującą postępowaniami arbitrażowymi, w których rozstrzygane są spory gospodarcze – zarówno międzynarodowe jak i pomiędzy stronami pochodzącymi z tego samego państwa. Tylko w ostatnim roku do ICC wpłynęło blisko 1000 nowych spraw, co potwierdza rosnącą popularność alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich efektywność dla uczestników obrotu gospodarczego. Postępowania arbitrażowe rozstrzygane przez międzynarodowych arbitrów gwarantują wysoką jakość, obiektywność oraz efektywność, a od arbitrów wymagają eksperckiej wiedzy, wieloletniej praktyki arbitrażowej oraz umiejętności sprawnego prowadzenia postępowania.  

 


Sąd ICC w Paryżu składa się z prezesa, 17 wiceprezesów oraz 178 członków ze 119 krajów, którzy wybierani są na trzyletnią kadencję. Z jednego kraju może pochodzić maksymalnie dwóch członków (member i alternate member), nie licząc prezesa i wiceprezesów, a wybór odbywa się z zachowaniem zasad różnorodności m.in. w zakresie płci, pochodzenia geograficznego, etnicznego, wieku, etc. Po raz pierwszy w składzie Sądu ICC znajdzie się trzech reprezentantów z Polski: oprócz Małgorzaty Surdek-Janickiej w charakterze wiceprezesa Sądu, w tej kadencji w pracach Sądu w charakterze członków Sądu będą uczestniczyć: mec. Maciej Jamka, partner kancelarii DWF Polska oraz mec. Bartosz Krużewski z kancelarii Clifford Chance.

Małgorzata Surdek-Janicka od lat zajmuje czołowe pozycje w międzynarodowych rankingach kancelarii prawnych Chambers Europe oraz The Legal 500 EMEA w kategoriach rozwiązywania sporów, arbitrażu oraz ubezpieczeń. Kierowany przez nią zespół postepowań spornych, liczący blisko 20 prawników, jest jednym z najliczniejszych i najlepszych w Polsce, co potwierdzają czołowe pozycje w międzynarodowych rankingach pokazujących rynek usług prawnych.