Sejm: Straż Marszałkowska silna jak nigdy

Sejm w czwartek 25 stycznia zajął się projektem ustawy o Straży Marszałkowskiej. W stosunku do obecnych rozwiązań zakres zadań Straży Marszałkowskiej został znaczenie rozszerzony. Dano jej...

25.01.2018

Premier: Polska prounijnym krajem

Polska należy do krajów zdecydowanie prounijnych. Niezależnie od naszych wewnętrznych różnic, żadna istotna siła polityczna w Polsce nie opowiada się za Polexitem a sam termin został ukuty przez...

25.01.2018

KE ponagla państwa ws wdrażania RODO

Komisja Europejska jest zaniepokojona stanem przygotowań do wdrażania nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 25 maja tego roku, a krajowe przepisy mające...

25.01.2018

Sejm: komisja rekomenduje prof. Wyrembaka do TK

Prawnicy

Komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała w czwartek Sejmowi kandydaturę prof. Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie w Sejmie nad kandydaturą...

25.01.2018

NSA wyjaśni, kto ma płacić za pobyt w domu pomocy

Potrzebne jest rozstrzygnięcie rozbieżności interpretacyjnych co do tego, w jaki sposób gmina ma ustalać odpłatność od osób, których bliski mieszka w domu pomocy społecznej - uważa prokurator...

25.01.2018

Wciąż nie wiadomo, kto będzie kandydować do KRS

Nie ma pewności, czy będzie dostatecznie dużo kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W czwartek, 25 stycznia, upływa termin zgłaszania sędziów do tego organu, a tymczasem do marszałka Sejmu...

24.01.2018

Sejm zajmie się zmianami w działach administracji

Podczas rozpoczynającego się w czwartek posiedzenia Sejm zajmie się projektem zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Jej skutkiem ma być podzielenie dotychczasowego działu budownictwo po...

24.01.2018