Prokuratorzy, pracownicy prokuratury, podobnie jak pracownicy sądów, walczą o swoje przyszłoroczne wynagrodzenia od czerwca br. Z założeń budżetowych wynikało bowiem, że rząd planuje zamrożenie płac i budżetów. W międzyczasie projekt się zmieniał i zaproponowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie 4,4 proc. oraz odmrożenie funduszu nagród, wynoszącego 3 proc. Tyle że ustalenie w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są kształtowane w relacji do ich wynagrodzeń, ma się opierać na przeciętnym wynagrodzeniu w drugim kwartale 2020 r., ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a nie z uwzględnieniem 2021 roku. ZZPiPP RP alarmował, że oznacza to realny wzrost wynagrodzeń prokuratorów w 2022 r. o 3,83 proc., tymczasem zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, powinno to być 13,38 proc. Ustawą budżetową zajmie się teraz Sejm, a związkowcy pracowników wymiaru sprawiedliwości planują kolejne protesty. 

Czytaj: Nie tylko pieniądze - pracownicy sądów walczą o lepsze warunki pracy>>

Polski Ład także prokuratorów uderzy po kieszeni

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury skierował do Sebastiana Skuzy, wiceministra finansów pismo, w którym odniósł się krytycznie do projektowanego zamrożenia wynagrodzeń prokuratorów i sędziów. - Otrzymaliśmy odpowiedź od ministra, że rząd z tego się nie wycofuje - mówi serwisowi Prawo.pl Jacek Skała, przewodniczący związku.

Czytaj w LEX: Oceny kwalifikacyjne pracowników sądów i prokuratury >

Dlatego związkowcy zdecydowali się na opracowanie kalkulatora wynagrodzeń prokuratorskich w 2022 r. przy uwzględnieniu zarówno tego, co ma znaleźć się w budżecie, jaj i projektowanego "Polskiego Ładu". - Kalkulator ten przekazaliśmy Prokuratorowi Krajowemu, który również nie zgadza się z propozycjami Ministerstwa Finansów. Rozesłaliśmy go też na prokuratorskie biurka żeby każdy prokurator w Polsce wiedział o ile zostanie obniżone jego wynagrodzenie w 2022 r. - wskazuje prokurator Skała. 

Sprawdź w LEX: Czy choroba psychiczna prokuratora może być uznana za chorobę zawodową? >

Co wynika z szacunków? Tabele zawierają stawki wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za wieloletnią pracę (ale nie dodatki funkcyjne i specjalne), miesięczne wynagrodzenie netto, uwzględniające kwotę bazową z 2020 r. (wyliczono, że chodzi o 5 024 zł) i to samo miesięczne wynagrodzenie, ale po uwzględnieniu Polskiego Ładu. Następnie szacowane straty w skali miesięcznej i rocznej. 

I tak prokurator prokuratury rejonowej z pierwszą stawką wynagrodzenia zasadniczego i dodatkiem za wysługę lat na poziomie 5 proc., zgodnie z projektowanym budżetem, w 2022 r. miałby zarabiać 8 927,68 zł netto, ale po uwzględnieniu Polskiego Ładu - 8 470,74 zł. Jak wskazano w skali miesiąca straci więc 456,94 zł, a w skali roku - 5 940,19. Z drugiej ten sam prokurator, gdyby podstawą wyliczeń jego wynagrodzenia była kwota bazowa z 2021 r. zarabiałby 9 772,39 zł netto, a po uwzględnieniu Polskiego Ładu - 9 235,37 zł. Straciłby 537,02 zł, ale w porównaniu z tym, co wynika z planowanego budżetu, miałby wynagrodzenie wyższe o... 764,63 zł netto.

Sprawdź w LEX:  Czy młodszego referenta prokuratury można przenieść na stanowisko starszego referenta, pomijając referenta? >

 

Im wyżej, tym większe straty

Kolejny przykład - prokurator prokuratury okręgowej, z czwartą stawką wynagrodzenia zasadniczego (na początku kariery na tym szczeblu) i dodatkiem za wieloletnią pracę na poziomie 10 proc., zgodnie z budżetem w 2022 r. miałby otrzymywać 10 749,36 zł netto, ale Polski Ład - według obliczeń, które udostępniono Prawo.pl - zmniejszy mu wynagrodzenie do 10 119,73 zł netto czyli o 629,64 zł miesięcznie, a w skali roku o 8 185,26. Ten sam prokurator, przy podstawie z 2021 r. zarabiałby 11 768,12 zł netto, a z uwzględnieniem Polskiego Ładu - 11 041,90. Czyli z jednej strony straciłby 726,21 zł netto, ale w porównaniu z tym co wynika z obecnego budżetu - miałby o ponad 900 zł netto więcej. 

Sprawdź w LEX: Czy prokuratorowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za czas choroby, jeśli po chorobie ZUS orzeknie, że choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności prokuratora?  >

Z kolei szczebel wyżej - prokurator prokuratury regionalnej, na początku czyli w siódmej stawce wynagrodzenia zasadniczego i z 20 proc. dodatkiem za wieloletnią służbę zarabiałby w 2022 r. 13 641,05 zł netto, a po wejściu w życie projektowanych rozwiązań Polskiego Ładu - 12 737,28 zł netto (czyli w skali miesiąca o 903,77 zł mniej, w skali roku o 11 749,02 zł netto mniej). Ten sam prokurator przy uwzględnieniu podstawy z 2021 r. zarabiałby 14 936,08 zł netto, a przy uwzględnieniu Polskiego Ładu - 13 909,54 zł netto. W porównaniu z tym co ma dostać według projektu, który obecnie jest rozpatrywany  to aż o blisko 1200 zł mniej. 

Sprawdź w LEX: Czy do okresu pracy prokuratora, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego zaliczamy aplikację odbytą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury? >

Odczują to też prokuratorzy Prokuratury Krajowej. W ich przypadku obowiązuje stawka podstawowa dla sędziów Sądu Najwyższego. Taki prokurator zgodnie z projektowanym budżetem ma w 2022 r. zarabiać ok. 20 443, 09 zł netto, z uwzględnieniem Polskiego Ładu - 18 894,48 zł netto (w skali miesiąca straci 1 548,61, w skali roku 20 131,96 zł). Z kolei z kolei gdyby podstawę do wyliczenia wynagrodzenia wzięto z 2021 nie 2020 r.  prokurator PK otrzymywałby w 2022 r. wynagrodzenie w wysokości 22 387,99 zł netto, a po uwzględnieniu Polskiego Ładu - 20 655,00 zł netto. Różnica to ponad 1732 zł miesięcznie, ale i tak w porównaniu z tym co wynika z obecnego projektu budżetu, byłoby to ok. 1760 zł więcej.  

Sprawdź w LEX: Czy od orzeczenia komisji lekarskiej prokuratorowi przysługuje odwołanie? >  

Czytaj: Mobbing sądów nie oszczędza, pracownicy mówią dość>>   

Demotywujące działanie rządu

Prokuratora Skała podkreśla, że ZZPiPP fundamentalnie się na to nie zgadza. 

- Nie może być tak, że ciężko pracujemy, zwalczamy przestępczość gospodarczą, co przynosi ogromne wpływy do budżetu państwa, żeby nie zaburzyć tego procesu - godzimy się jako jedyni w Polsce w dobie pandemii na pracę na dwie zmiany, a w efekcie... obniża się nam wynagrodzenia - wskazuje.

I dodaje: proponuję Panu Premierowi Morawieckiemu żeby powiedział otwarcie na konferencji prasowej o ile obniża płace prokuratorów w 2022 roku. Z pewnością zachęci ich do dalszej wytężonej pracy na rzecz zwiększania wpływów z VAT do budżetu państwa. My te wpływy zwiększyliśmy w stosunku do 2015 r. o 62 miliardy złotych, zwalczając przestępczość finansowo – skarbową i tworząc parasol nadzoru nad wszystkimi służbami państwowymi, które się tym zajmują - mówi. 

Sprawdź w LEX: Czy zatrudnionemu asystentowi prokuratora można wyrazić zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej? >

Przypomina, że 10 września na czerwonym marszu w Warszawie ogłoszono stan wyjątkowy dla prokuratury i sądownictwa. - I ten stan wyjątkowy trwa, a może niebawem stać się wyjątkowo dolegliwy dla pomysłodawców obniżenia wynagrodzeń prokuratorów i sędziów oraz waloryzacji płac pracowników prokuratury na poziomie niższym niż inflacja - kwituje. 

Czytaj: Plany budżetowe rządu uderzają w prokuratorów - możliwe pozwy przeciwko Skarbowi Państwa>>